image description

Klotterbekämpning

Klotter kostar Botkyrka kommun ca 580 000 kr år 2009. Dessutom tillkommer kostnader för centrumägare, SL, bostadsföretag med flera. Kostnaden för Botkyrka kommun har gått ner till ca 255 000 kr år 2011.

För att minska klottret och glaskross behövs en stark samordning både när det gäller policy och sanering av klotter men också insatser för att nå gärningsmännen samt att prata med ungdomar.

Varje vår görs sedan 20010 en gemensam insats mot klotter i någon kommundel.

Polisen och Botkyrka kommun har byggts upp en samverkan många aktörer för att samordna insatser och sprida kunskap. Deltagare är berörda förvaltningar inom kommun och polis, SL, Banverket, bussbolaget Keolis, Vattenfall, bostadsföretag, Väktarbolag, Grannsamverkan/Grannstöd m.fl. Fokus på insatser är:

  • att se till att rutiner samordnas och policys tillämpas
  • att polisanmälningar görs
  • att sanera, maj månad i aktuellt område
  • att samordna spaning som leds av polisen
  • ta med berörda fritidsgårdar i satsningen
  • att följa upp den gemensamma insatsen och planera inför nästa år
Vi ser det som viktigt att få kontakt med ungdomar via kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, polis, kommunens väktarbolag m.fl.          
 
Det är många verksamheter och insatser som bidrar till vårt resultat. Under de senaste åren har vi tillsammans byggt upp ett samordnat systematiskt långsiktigt arbete lokalt och centralt mot skadegörelse som har gett resultaten. 
 
Året runt pågår ett förebyggande arbete. Vi har också riktade insatser. Till exempel lov- och helgverksamheten, nattvandring, socialförvaltningens fältning och fritidsgårdarnas arbete, spontanfotbollen. Andra är polisens och kommunens väktarbil, väktare som arbetar förebyggande och olika föreningars insatser.
 

Kostnader för skadegörelse som klotter och glaskross har minskat under sommarlovet 15 juni- 19 augusti                                                                             

För tredje sommaren i rad visar polisens statistik att klottret i kommunen kraftigt har minskat. Även glaskrossningen börjar minska.

Under de senaste åren har Botkyrka kommun tillsammans med polis och andra aktörer byggt upp ett samordnat systematiskt långsiktigt arbete, både lokalt och centralt, mot skadegörelse. Samordningen av många verksamheter och insatser är bland annat det som är leder till att skadegörelsen minskar.
 
- Alla som deltar i det förebyggande arbetet kan vara glada och stolta. Men vi är inte nöjda. Vi arbetar hela tiden för att all skadegörelse ska minska, säger kommunens trygghetssamordnare Beyron Ahxner.
 
- Något som inte alls är bra som vi också kan se på polisstatistiken är att personrån och misshandel utomhus har ökat något. Dessutom finns ett mörkertal då många inte vågar anmäla dessa brott. Det är trygghetsfrågor som behöver se över mer, säger Beyron Ahxner.
 

Läs mer under Fördjupad text. 

Fördjupad text

​Klottret har minskat kraftigt för tredje sommaren i rad samtidigt som glaskrossningen äntligen har börjat minska. Sommarens klottersaneringstillfällen var cirka 40 stycken färre än tidigare somrar. Varje klottersanering kostar mellan 2000-4000 kronor. Det blir en besparing på cirka 80 000-160 000  kronor. Färre fönster har också krossats den här sommaren. Besparingen på tolv fönster blir runt 120 000 kronor. Byte av ett fönster kostar omkring 10 000 kronor.

Det är många verksamheter och insatser som bidrar till vårt resultat. Under de senaste åren har vi tillsammans byggt upp ett samordnat systematiskt långsiktigt arbete lokalt och centralt mot skadegörelse som har gett resultaten.
 
Det är inte bara under sommaren vi arbetar mot att minska skadegörelse och att öka tryggheten i kommunen. Året runt pågår ett förebyggande arbete. Vi har också riktade insatser. Till exempel lov- och helgverksamheten, nattvandring, socialförvaltningens fältning och fritidsgårdarnas arbete. Andra är polisens och kommunens väktarbil, väktare som arbetar förebyggande och olika föreningars insatser.
 
Sommarens statistik över antal misshandel utomhus ökade något från 75 till 79 stycken och antalet personrån ökade från 14 till 20 stycken.

 

Vill du veta mer kontakta trygghetssamordnare beyron.ahxner@botkyrka.se

 

Senast uppdaterad 2012-09-10