image description

Säkra p-platser och säkert centrum

Vi arbetar aktivt för att minska butiksrån och bilinbrott i kommunen.

I samarbete med polisen och Svensk Handel pågår arbetet med programmen certifiering av säkert centrum och p-platser i kommunen.
 

Säkra parkeringsplatser och parkeringshus

Snygga, välstädade och väl belysta parkeringar med bra insyn minskar bilbrotten och ökar tryggheten.
 
Vi ordnar så att du kan få din parkeringsplats certifierad som säker parkeringsplats av kommunen och polisen. Certifieringen garanterar dock inte att brotten upphör.
 
Det finnas också möjlighet att få skylten  "Töm bilen själv" att sätta upp.
 
Checklistor för certifiering av öppna parkeringsplatser/parkeringsgarage finns till höger på sidan.
 
Kontaktperson är trygghetssamordnare Per Delhage.
 
 

Certifiering av säkert centrum

Svensk Handel  har utarbetat en certifiering med 13 steg som butikerna inklusive centrumägaren måste uppfylla för att bli certifierad. I Botkyrka har vi lagt till det brandförebyggande arbetet och att motverka bilbrotten genom säkra parkeringsplatser.
 
Alby Centrum blev klar med sin certifiering år 2006 och är därmed Sveriges första helt säkerhetscertifierade centrum. Certifieringen görs av kommunen och polis i samverkan.
 
För närvarande pågår arbete  med certifiering i Tumba Centrum. Butiksägarna i Fittja Centrum har också visat intresse för certifiering . 
 
Kontaktperson är trygghetssamordnare Per Delhage.

Senast uppdaterad 2016-06-03