image description

Självservice - omsorg och socialt stöd

kvinna i rullstol som samtalar med sin assistent

Här har vi samlat alla de e-tjänster och blanketter inom området omsorg och socialt stöd. Hittar du inte den tjänst du söker kan du använda länken i högerspalten och gå till sidan där vi samlat alla e-tjänster och blanketter i Botkyrka kommun.

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Om det är första gången du söker ekonomiskt bistånd ska du först kontakta socialförvaltningen via kommunens kontaktcenter.
 
 
 

Kommunal hyresgaranti

Du som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men saknar ett boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti.
 

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL

Här kan du ansöka om:

 • Hemtjänst
 • Särskilt boende
 • Hemvårdsbidrag
 • Dagverksamhet
 • Korttidsplats
 • Ansökan om särskilt boende för personer som vill flytta till Botkyrka

E-tjänst - Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL

Blankett - Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL

Ansökan om trygghetslarm

Ett trygghetslarm är ett hjälpmedel som du kan använda för att snabbt få hjälp i nödsituationer. Trygghetslarmet kostar 175 kr per månad.

Begäran om insatser enligt LSS

Använd nedanstående e-tjänst om du vill ansöka om:

 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Biträde av kontaktperson
 • Avlösarservice
 • Korttidsvistelse
 • Korttidstillsyn för barn över 12 år
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet
 
 

För dig som ska flytta till Botkyrka 

 
 

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad.
 

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att dina resor blir resor extra kostsamma.
 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du är rörelsehindrad kan du ansöka om ett parkeringstillstånd för att få parkera på platser där du normalt inte skulle vara tillåten att parkera.
 

Senast uppdaterad 2016-06-03