image description

Akvarellen servicelägenheter

Akvarellen i Tullinge är ett äldreboende av servicehuskaraktär, där de boende kan få stöd av hemtjänstpersonal. Här finns 24 servicelägenheter och en restaurang.

Senast uppdaterad 2016-12-21