image description

Delaktighet och anpassade insatser

 

Garanti: Du får möjlighet att fortsätta ditt eget liv och behålla dina vanor och struktur på dagen

  • Vi respekterar och accepterar olikheter utifrån t.ex. religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller språk och individanpassar beslut och insatser utifrån detta.
  • Vi ser till att det finns aktiviteter där du kan umgås med andra som talar samma språk som du. Aktiviteterna tar vi fram i samråd med dig och andra äldre inom omsorgen.
  • Vi ser över personalbemanningen för att kunna vara flexibla och tillgodose dina behov utifrån dagsform och önskemål.
  • Vi håller oss informerade om dina vanor och intressen genom att lyssna och visa ett genuint intresse för dig som person. Levnadsberättelsen och anhörigkontakter är naturliga källor för att få information, efter att vi fått ditt samtycke.
  • Vi bidrar till att stärka din självkänsla genom att tro på din egen förmåga.

 

Garanti: Du får möjlighet att vara delaktig i vårdplanering, biståndshandläggares utredning, upprättande av genomförandeplan och uppföljning

  • Vi ser till att dina egna ord framgår när vi kartlägger dina behov och önskemål.
  • När vi upprättar genomförandeplanen pratar vi med dig om hur just du vill ha det, så att vi kan anpassa insatserna efter dig. Om du inte själv kan förmedla det, tar vi hjälp av dina närstående eller företrädare om du har samtyckt till det. 
  • Din kontaktman säkerställer att du får de insatser du fått beslut om.

 

Garanti (hemtjänsten): Du har möjlighet att byta en beviljad insats mot en annan beviljad insats som tar lika lång tid.

  • Vi är flexibla när vi utför och planerar besök hos dig, så att du kan byta en insats mot en annan om dessa är inom samma tidsram.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-03-07