image description

Självbestämmande

Garanti: Du får möjlighet att bestämma hur, när och av vem du får din hjälp och ditt stöd 

 • Vi ger dig möjlighet att byta kontaktman eller annan personal om du anser att det inte fungerar.
 • Din genomförandeplan följs upp och revideras tillsammans med dig var 6:e månad eller tidigare vid förändrade behov och önskemål.
 • Vi frågar alltid hur du vill ha din dag, och är lyhörda och flexibla utifrån din dagsform och genomförandeplan.
 • Vi ger dig stöd att bestämma själv genom att visa och ge dig olika valmöjligheter
 • Om du inte själv kan förmedla hur du vill ha det, tar vi hjälp av dina närstående och levnadsberättelsen. Vi pratar bara med dina närstående om du själv vill det.
 • Vi tar reda på orsakerna till nedstämdhet genom att samtala med dig eller genom att läsa av dina signaler och ditt kroppsspråk.
 • Du bestämmer själv när du vill gå och lägga dig.
 • Du bestämmer var när och med vem du vill äta dina måltider.
 • Vi visar respekt och tar hänsyn till dina önskemål utifrån olika högtider, religion och matkultur.
 • Du bestämmer själv om du vill delta i gemensamma aktiviteter.
 • Du bestämmer om du vill bli väckt på natten för toalettbesök/byte av inkontinensskydd.
 • Vi anpassar rutiner och scheman så du har möjlighet till toalettbesök dygnet runt.

 

Garanti: Du får möjlighet att bestämma om kvinnlig eller manlig personal får hjälpa dig med personlig hygien

 • Vi respekterar om du vill ha manlig eller kvinnlig personal som hjälper dig med personlig hygien. Dina önskemål dokumenteras när vi upprättar och reviderar din genomförandeplan.

Senast uppdaterad 2014-03-07