image description

Trygghet

​Garanti: Vi arbetar för att du ska kunna känna dig trygg

 • Du får en personlig kontaktman senast två veckor efter att du fått beslut om stöd från äldreomsorgen.
 • All personal bär namnbricka.
 • Personalen inom hemtjänsten kan visa legitimation på att de arbetar inom äldreomsorgen.
 • Alla nyanställda har adekvat utbildning.
 • Nyanställd personal får introduktion och presenteras för dig.
 • Vi utför insatserna på samma sätt hos dig utifrån dina önskemål, oavsett vilken personal som kommer. Arbetssättet beskrivs i din genomförandeplan.
 • Vi planerar vårt arbete så att du ska få din hjälp av personal som du känner igen.
 • Vi informerar om förändringar, t.ex. om när, hur och av vem du ska få ditt stöd.
 • Vi håller överenskomna tider och meddelar dig om vi kommer mer än 30 min för sent eller för tidigt.
 

Garanti: Vi arbetar för att du som har trygghetslarm eller tillsynsbesök ska känna dig trygg

 • Vi svarar på larm omgående.
 • Hemtjänsten åtgärdar larm inom 30 minuter.
 
 

Garanti: Vi ger dig möjlighet att uppleva skillnad mellan vardag och helg

 • Vi dukar festligare med duk och servetter på helger.
 • Vi hjälper dig som vill klä upp dig på helger.
 • Vi uppmärksammar bemärkelsedagar, storhelger och traditioner.
 • Vi stödjer och stimulerar till social samvaro om du själv vill.
 • Vi har storhelgsmenyer som följer svenska och finska traditioner.

 

Senast uppdaterad 2014-03-07