image description

Om du har blivit slagen

Har du blivit utsatt för våld? Det är alltid den som tagit till våld som bär hela ansvaret. Det spelar ingen roll om personen inte tycker om vad du har sagt, vem du umgås med, hur du var klädd eller om du var berusad. Ingen får använda våld mot dig.

​Den som använder våld bryter mot lagen. Trots det har barn och unga erfarenhet av våld och slag. Våld kan förekomma i familjen, bland vänner och ute i samhället. Det är viktigt att komma ihåg att våld aldrig är tillåtet eller okej oavsett vad man sagt eller gjort. Om någon använder våld mot dig så är det inte ditt fel!

Vad är våld?

Våld är när någon skadar dig. Det kan vara om någon som exempelvis slår, knuffar, sparkar, griper tag i eller drar i dig. Våld kan också vara att styra eller dominera en annan människa. Det kan någon göra genom att skrämma eller hota dig eller någon som är viktig för dig. Det kallas för psykiskt våld. Man kan också utöva våld utan att säga något. En annan persons ilska eller aggressivitet kan vara tillräckligt för att skrämmas och tvinga en till lydnad och är inte heller okej. Om du blir tvingad att vara med om, eller se, sexuella handlingar mot din vilja så är det också en form av våld.
 

Vad gör du om du blivit slagen?

Prata med någon vuxen som du har förtroende för. Det kan vara någon i familjen eller i släkten eller någon som du träffar i skolan eller på din fritid. Du kan alltid vända dig till socialtjänsten för att få stöd.
 

Alla vuxna som arbetar med barn i skolan, inom socialtjänsten, på fritidsgårdar eller på andra fritidsaktiviteter ska lyssna på vad du har att berätta. Vi ska också hjälpa dig att hitta stöd och hjälp om du behöver det. Kontaktuppgifter till socialtjänsten hittar du i spalten till höger. Där finns också information om andra ställen som du kan vända dig till.

Se till att du får hjälp

Ibland verkar det inte hjälpa att berätta. Den du berättat för kanske inte fattat vad du har sagt. Det kan vara jobbigt att berätta igen men kom ihåg att det viktigaste är du får hjälp, det är ditt liv det handlar om och du är viktig.
 

Om du behöver hjälp direkt

Mottagningen för barn och unga finns på plats på kontorstid. Om du ringer vid andra tider kan du kontakta socialjouren. Behöver du hjälp snabbt ska du alltid ringa till polisen på 112. 

 

Senast uppdaterad 2016-06-08