image description

Brukarombudsman – att påverka omsorgen

Brukarombudsmannens uppgift är att stärka inflytandet för dig som har en utvecklingsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos. Ta gärna kontakt om du vill prata om Botkyrkas omsorg.

​Botkyrkas brukarombudsman heter Ann-Katrin Hegvold. Hennes uppdrag är att ta till vara medborgarnas synpunkter på funktionsnedsättningsomsorgen och föra dem vidare till kommunens tjänstemän och politiker. Syftet är att stärka medborgarens perspektiv i de övergripande beslut som fattas för omsorgen.

Ann-Katrin har regelbundna möten med omsorgens ledning. Hon besöker också funktionsnedsättningsomsorgens olika verksamheter. Som medborgare kan du kontakta Ann-Katrin om du vill framföra en åsikt eller diskutera något kring Botkyrkas omsorg.

 Kontakta brukarombudsmannen

Ann-Katrin Hegvold

Ann-Katrin Hegvold

Du når henne bäst per e-post: ann-katrin.hegvold@botkyrka.se

Du kan också ringa till Ann-Katrin på telefon 070-187 09 50. Lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer Ann-Katrin upp när hon har möjlighet. Du kan också skicka sms till samma nummer.

Ann-Katrin sitter ofta i möten. Använd därför gärna e-post för att kontakta henne.

 

Senast uppdaterad 2016-11-08