image description

Tullinge

Vy över Tullingesjön

Välkommen till sidorna för dig som bor i Tullinge. Här hittar du nyheter och information om vad som är på gång och hur du kan vara med och påverka utvecklingen av ditt närområde.

Planeringen fortsätter för Tullinge C

I vintras hölls ett välbesökt informationsmöte i Tullinge om pågående och planerade förändringar i centrum. Då presenterades den folder som kan laddas ned på hemsidan. Vad har hänt sen dess?

Mest påtagligt är att bostadsbyggandet öster om centrum tagit fart där HSB bygger 69 lägenheter i Brf Fagerliden för inflyttning från sommaren 2015.

Väster om centrum pågår planeringen för det nya Idéhuset, vars plan nu varit ute å samråd bland kringboende och övriga remissinstanser. Resultatet av samrådet presenteras för allmänheten och samhällsbyggnadsnämnden under hösten.

Under våren beslutade samhällsbyggnadsnämnden också att inleda arbetet med att utöka infartsparkeringen längs Sunnanvägen. Den tidigare hyresgästen har flyttat och diskussioner kan nu föras med SL om 50-60 nya p-platser klara under 2015.

Under sommaren löpte arrendet för gamla Pressbyrån ut och då Trafikverket ska bygga om platsen valde ägaren att inte förlänga avtalet och kiosken är nu riven. Trafikverkets planering har dock dragit ut på tiden. Så snart den är klar kan verket starta ombyggnaden av terminalen och kommunen kan fullfölja pågående planering för en ny kiosk närmare stationen.

Fördröjningen av bussterminalen har även gjort att ombyggnaden av korsningen Huddingevägen-Nyängsvägen avvaktar något.

Det händer saker i Tullinge centrum

Den 19 februari 2014  hade vi ett mycket välbesökt informationsmöte i Tullinge centrum. Här kan du ladda ner foldern "Det händer saker i Tullinge" som presenterades på mötet.

"Det händer saker i Tullinge"