Stäng meddelande

Dialogresultat Storvreten

Två barn gör pins på Botkyrkadialogen i Storvreten juni 2019.

Flera engagerade Storvretenbor kom till dialogen i juni 2019.

Här kan ni läsa en sammanfattning av resultatet av de förslag som kom upp på dialogerna i Storvreten 2019.

Bättre belysning för att öka tryggheten

Under dialogen kom det upp förslag om att öka tryggheten i området genom bättre belysning. Framför allt kring stråket till fritidsgården. Dialogkommissionen beslutade därför att avsätta medel för att förbättra detta.

Temadag om psykiskt ohälsa och en roligare skolgård

Flera personer under dialogen hade förslag som var kopplade till Storvretsskolan. Bland annat att arbeta för att motverka psykisk ohälsa bland eleverna på skolan. Dialogkommissionen bidrog därför med medel till en temadag på skolan om psykisk ohälsa.

Elever uttryckte även behovet av teambuilding på skolan. Förslaget var att åka på en skolresa till Lida för att tälta och laga mat tillsammans. Dialogkommissionen beslutade därför att medfinansiera en skolresa med detta syfte.

Idéer om att förbättra skolgården kom upp från både yngre och äldre elever under dialogen. Man vill se en roligare skolgård som går att både leka och umgås på. För att åtgärderna ska bli så bra som möjligt sker detta i samråd med elevråd och skola. Dialogkommissionen har bidragit med medel för att detta ska kunna utföras.

Övriga förslag som kom in

Det kom inf flera förslag än vi kan genomföra. Dialogkommissionen behöver prioritera och kan inte genomföra samtliga förslag. Det kan bero på att Dialogkommissionens budget inte räcker till eller att förslagen handlar om löpande verksamhet som Dialogkommissionen inte kan driva (exempelvis fritidsgårdar). Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare, lämnas då vidare.

Har du synpunkter eller vill göra en felanmälan?

Har du också idéer om Storvreten? Då kan du lämna in dessa här.länk till annan webbplats

Om du vill meddela att något är trasigt eller inte fungerar, kan du göra en felanmälan.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2020
Kommun & politik