Öppna mobilmenyn

Stöd för anhöriga

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som är sjuk eller har det svårt på olika sätt. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig. Det finns olika former av stöd för barn, unga och vuxna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Vi skickar ut information om aktiviteter, föreläsningar och grupper cirka 1-2 gånger per termin.

Fyll i din e-post så hör vi av oss.


dotter som håller om sin pappa

Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden kan fungera som verktyg för den som är i behov av återhämtning. Det kan vara personer som själva är drabbade av psykisk ohälsa, eller den som står bredvid någon som mår dåligt. Återhämtningsguiden ges ut av Nationell Samverkan Psykisk Hälsa (NSPH) och är skrivet av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, forskare med flera.

Inverkan på aktiviteter med anledning av coronaviruset

Botkyrka kommun har beslutat om försiktighetsåtgärder som rör verksamheter inom vård och omsorg, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Syftet är att begränsa smittspridning och skydda sårbara medborgare.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Anhörigstöd: psykisk ohälsa, missbruk, neuropsykiatriska diagnoser (ej LSS)

Mottagning vuxna
socialtjänsten
Telefon: 08-530 618 00

Anhörigstöd; äldre, kognitiv sjukdom, funktionsnedsättning (LSS)

Johan Nicander
Anhörigsamordnare
Telefon: 08 530 610 69
E-post: johan.nicander@botkyrka.se

Samtalsjouren

Samtalsjouren är ett av Sveriges största nätverk för samtalsterapeuter och hälsocoacher. Nu när det är så svåra tider och många behöver stödjande samtal arbetar vi helt ideellt. Vi behärskar flera olika språk inklusive teckenspråk och använder Skype, Messenger och andra digitala plattformar.