Tullinge gymnasium blir vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samarbetar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Den 30 augusti kommer representanter från nationella Vård- och omsorgscollege (VCO) att överräcka certifieringen på Tullinge gymnasium.

– Genom samverkan i Vård- och omsorgscollege ser vi möjlighet att höja kvalitén på utbildningen ytterligare och verka för att fler välutbildade medarbetare anställs i Botkyrka kommun, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande.

Botkyrkas mål med att bilda ett lokalt vård- och omsorgscollege är:
1. Att öka antalet elever som söker till vård- och omsorgsprogrammet i Botkyrka kommun.
2. Att öka kvalitén på utbildningen och därmed elevernas studieresultat.
3. Att höja kompetensen hos de som är anställda vid vård- och omsorgsförvaltningen eller inom arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningens dagliga verksamhet enligt LSS.
4. Att öka antalet anställda med gymnasieexamen.

För att få en högre kvalitet på utbildningen och möta rekryteringsbehovet har vi i dag ett väl utvecklat samarbete mellan Tullinge gymnasium, vård- och omsorgsförvaltningen samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Det omfattar ett lokalt programråd, tillhandahållande av APL-platser, utveckling av kvalitet vid APL, handledarutbildning, samt insatser för att rekrytera både elever och personal.

Vi har även inlett ett samarbeta mellan Tullinge gymnasium och Röda korsets högskola. Hösten 2016 kommer Röda korsets högskola flytta till lokaler vid Södertörns högskola och Karolinska institutet som ligger på gångavstånd från Tullinge gymnasium.

Här hittar du mer information om VCOlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2017