Botkyrkas ungdomar bland dem som dricker och röker minst i länet

Mänsklig pyramid

Den positiva utvecklingen från tidigare år fortsätter. Det visar det första delresultatet av Ungdomsenkäten 2016.

Antalet ungdomar i Botkyrka som inte dricker alkohol ökar och den totala konsumtionen är fortsatt låg.

– Botkyrka har överlag ett bra resultat jämfört med snittet i Stockholms län och i landet som helhet, framförallt bland gymnasieelever. Men det är också mycket glädjande att den hälsosamma trenden sprids i länet eftersom ungdomarna väljer skola och vänner över kommungränserna, säger kommunens folkhälsostrateg, Pardip Singhru.

Få som röker och nästan ingen som snusar

Andelen tobaksfria ungdomar är högre i Botkyrka än snittet bland länets kommuner, både i åk 9 och i årskurs 2 i gymnasiet. Botkyrka, Sollentuna och Sundbyberg har flest tobaksfria gymnasielever i länet. Botkyrka är den kommun som ligger allra bäst till när det gäller antalet ungdomar som inte snusar. Skillnaderna i narkotikabruk är inte lika ”drastiska”, Botkyrka ligger runt snittet för länet. Färre i Botkyrka har provat narkotika än i Stockholm stad och flera andra kommuner.

Kommunens förebyggande arbete har gett resultat

I Botkyrka har det hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot alkohol och droger pågått i många år.

– Vi arbetar hälsofrämjande och drogförebyggande på flera arenor i våra flickor och pojkars liv, så som skola, fritid och bostadsområdet. Flera aktörer är involverade och stöttar upp det gemensamma arbetet, säger Pardip Singhru.

En bidragande orsak till den positiva trenden är att tonårsföräldrar har blivit mer medvetna, tydliga och restriktiva när det handlar om unga, alkohol och tobak.

Arbetet fortsätter

Men fortfarande finns det en andel flickor och pojkar som dricker, röker och eller har provat narkotika bland ungdomarna i Botkyrka. Därför fortsätter det förebyggande arbetet bland annat genom information och utbildning till föräldrar, uppföljningar gällande ålderskontroller i butiker och tillsammans med andra aktörer minska tillgången till alkohol och narkotika.

Fakta om enkäten:

Ungomenkäten, även kallad Stockholmsenkäten, är en självrapporteringsstudie med frågor som rör ungdomars vardag, hälsa och mående. I år 2016 har 22 av länets totalt 26 kommuner genomfört enkäten, inklusive Stockholm Stad. Undersökningen riktar sig till samtliga flickor och pojkar i grundskola årskurs 9 och gymnasiet år 2:a. Botkyrka har deltagit sedan 2004 och enkäten genomförs vartannat år. 81 procent av de tillfrågade svarade 2016.

Läs mer om undersökningen och resultaten under länkarna till höger.
Kontaktperson: Pardip Singhru, folkhälsostrateg Botkyrka kommun, 08-530 614 72.

Läs mer

Ungdomsenkäten diagram åk 9

Ungdomsenkäten diagram åk 2 gymnasiet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2017