Förbättrade resultat i Botkyrkas kommunala skolor

Det genomsnittliga meritvärdet bland Botkyrkas niondeklassare ökar. På ett år har Botkyrkas skolor klättrat 37 placeringar i Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun 2016”.

Botkyrkas kommunala skolor har åstadkommit en positiv utveckling sedan förra året. Det genomsnittliga meritvärdet avseende slutbetyget i årskurs 9 har stigit från 211,7 till 225,1 under läsåret 2015/16. Motsvarande genomsnitt för meritvärdet på kommunala skolor i riket är 224,8 och i Stockholms län 245,9. Även behörigheten till gymnasieskolan har förbättrats i Botkyrkas kommunala skolor. Läsåret 2015/16 ökade behörigheten till 84,8 procent, att jämföra med 80,1 procent läsåret 2014/15 (rikssnittet är 86 procent).

Botkyrkas utbildning har gjort framsteg även på andra områden. Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner i en ranking baserad på olika kriterier. Botkyrka kommun har klättrat uppåt och ligger nu på plats 224 av 290. Faktorer som påverkar placeringen är bland annat resurser till undervisning, utbildade lärare och elevernas betygsresultat.

– Vi har fortfarande saker att arbeta med i Botkyrka därför jobbar vi långsiktigt med skolutveckling. Men vi är extra glada för att fler och fler niondeklassare får behörighet till gymnasiet, säger Susanne Englund, verksamhetschef för grundskolan i Botkyrka.

Ta del av Lärarförbundets ranking här.länk till annan webbplats I rankingen kan du se hur Botkyrkas skolor ligger till i jämförelse med andra kommuner.

– Botkyrkas lärare gör ett fantastiskt arbete! Ett bevis på detta är att vi klättrat 72 steg i SKLs skolranking - Öppna Jämförelser. Ett annat är att Botkyrka klättrar 70 placeringar på Lärarnas riksförbunds rankning av bästa skolkommun och nu 37 placeringar i Lärarförbundets ranking bästa skolkommun 2016, säger Emanuel Ksiazkiewicz, Ordförande för utbildningsnämnden (S)

Läs mer

Här hittar du Lärarförbundets rankinglänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2017