Goda vuxenrelationer minskar ungdomars drickande

Vecka 45 är det ”Nationella veckan för riskbruk av alkohol” och det finns anledning att uppmärksamma hur konsumtionen och skadorna av alkohol bland unga kan minskas.

Resultatet av Ungdomsenkäten 2016 visar att alkoholdrickandet bland Botkyrkas ungdomar fortsätter att minska, framför allt i högstadiet. Dagens tonårsföräldrar är mycket tydligare än tidigare med att deras barn inte får dricka och allt färre föräldrar köper ut alkohol till sina tonåringar. Det är en positiv utveckling, men det finns fortfarande utmaningar.

En del ungdomar vet inte vad föräldrarna tycker

Drickandet ökar i takt med att ungdomarna blir äldre. I årskurs två i gymnasiet uppger 60 procent att de dricker alkohol. Även berusningsdrickandet är högre i gymnasiet, både för tjejer och för killar.

En femtedel av ungdomarna, såväl i högstadiet som i gymnasiet, vet inte om de får dricka eller inte för sina föräldrar. De egna föräldrarna eller andra vuxna är dessutom den näst vanligaste källan till alkohol för dem som dricker.

Vad kan vuxna göra för att ungdomar ska dricka mindre?

Forskning visar att tonåringar dricker mindre om deras föräldrar vet var de är på kvällarna och vet vilka de umgås med. Att ha en god relation till sin tonåring genom att visa uppmärksamhet samt ge beröm och stöd för att avstå alkohol är också betydelsefullt.

– Att tidigt prata om riskerna med att dricka alkohol och att hålla en god relation till sin tonåring har visat sig minska användningen av alkohol. Ungdomar förväntar sig dessutom att vuxna är tydliga och sätter gränser, även om det kanske inte alltid verkar så, säger Elin Strandberg, folkhälsostrateg i Botkyrka kommun.

Det är klarlagt att ungdomar som bjuds på alkohol i hemmet dricker mer än andra. Undersökningar visar också att två tredjedelar av de ungdomar som dricker skulle avstå från att skaffa alkohol, om de inte fick tag på alkohol genom någon de känner. De skulle då hellre välja att inte dricka. Det är därför viktigt att vuxna varken köper ut eller bjuder ungdomar på alkohol.

Råd till dig som förälder

Tips och råd om hur man pratar med tonåringar om alkohol samt fakta finns under länken till höger.

Fakta om ungdomars alkoholvanor i Botkyrka:

• Närmare 70 procent dricker inte alkohol i årskurs 9. De som dricker, dricker mindre och mer sällan än tidigare underökningar.

• Det är färre som någon gång har varit berusade jämfört med länets kommuner och Stockholms stad.

• Det är färre som har varit berusade de senaste fyra veckorna jämfört med länets kommuner och Stockholms stad.

• Botkyrka har en lägre andel ungdomar som storkonsumerar än länets kommuner.

• I åk 2 i gymnasiet dricker 60 procent alkohol.

• En femtedel vet inte om de får dricka eller inte för sina föräldrar.

• Minderåriga som dricker får sin alkohol från kompisar, kompisars syskon, föräldrar eller andra vuxna.

Fakta om Ungdomsenkäten

Ungomenkäten, även kallad Stockholmsenkäten, är en självrapporteringsstudie med frågor som rör ungdomars vardag, hälsa och mående. I år 2016 har 22 av länets totalt 26 kommuner genomfört enkäten, inklusive Stockholm Stad. Undersökningen riktar sig till samtliga flickor och pojkar i grundskola årskurs 9 och gymnasiet år 2. Botkyrka har deltagit sedan 2004 och enkäten genomförs vartannat år. 81 procent av de tillfrågade svarade 2016.

Kontaktperson: Pardip Singhru, folkhälsostrateg Botkyrka kommun, 08-530 614 72.

Läs mer

Hjälp ditt barn att tacka nej till alkohol

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017