Gymnasieministern hämtar inspiration i Botkyrka

I mitten på november besökte gymnasieministern Anna Ekström Tullinge gymnasium. Där samtalade hon med både lärare och elever för att testa sina tankar om bland annat regional samverkan och frågan om ämnesbetyg.

När gymnasieminister Anna Ekström tillträdde i september 2016 tillkännagav hon att hennes arbete skulle inriktas på ”bättre skolresultat, högre likvärdighet och på att stärka läraryrkets attraktivitet”. En del av hennes arbete handlar om att inhämta information direkt vid källan, vilket nu handlar om ett två timmars besök på Tullinge gymnasium.

Öppet samtal

Besöket inleds med att Anna Ekström samtalar med skolans ledningsgrupp och Emanuel Ksiazkiewicz, utbildningsnämndens ordförande. Samtalet är öppet och ministern tillåter sig att ”testa sina tankar”, bland annat vad gäller regional samverkan.

– Min dröm är att man hade en fungerande regional samverkan och ett forum för gemensamma lösningar. Skälet till att jag är luddig är att just nu sitter en utredning – Skolkomissionen – och ser över bland annat styrfrågorna, säger Anna Ekström.

En annan fråga som diskuteras handlar om ämnesbetyg. Ska de gälla för enstaka delar av kursen eller är det bättre att varje ämne har ett enhetligt betyg? Av diskussionen att döma finns inga enkla svar.

Botkyrkas kommunala gymnasier ligger nära maktens centrum i Stockholm och är intressanta på flera sätt. Här finns inte bara högskoleförberedande program och yrkesförberedande utbildningar utan också klasser där nyanlända elever lär sig svenska. Därför besöker gymnasieministern språkintroduktionsklassen där eleverna förberett sig med att skriva varsin personlig berättelse.

Möte

Fotograf: Anders Löwdin

Ministern tackar för berättelserna

– Hej och välkommen. Jag heter Reza. Jag är sexton år. Jag kom till Sverige förra året och började läsa svenska efter en månad. Jag hade ingen möjlighet att studera tidigare. Jag är glad att jag kan plugga och att min lärare hjälper mig. Men jag är orolig om jag kan stanna här eller inte. Jag vill inte bli utvisad, läser Reza Ibrahimi från sitt eget manus.

Efter att tagit del av elevernas berättelser ställer sig Anna Ekström upp.

– Jag vill tacka för era berättelser. Det här är mycket svåra frågor att svara på. Vi vet att många är oroliga. Jag kan inte svara hur det ska gå för er. Men vi har lyssnat på era berättelser, säger Anna Ekström.

Elever som bekräftar dagens största frågeställningar

I ett annat klassrum sitter tvåorna i samhällsprogrammet med ett grupparbete där de ska skriva FN-resolutioner. Snart är det redovisning och många är klara. Ministerbesöket blir ett välkommet avbrott innan lektionen är slut och Anna Ekström lyssnar och låter sig fotograferas för publicering på hennes Instagram-konto.

Möte

Fotograf: Anders Löwdin

Sist på schemat är att träffa eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet, vilket är skolans yrkesförberedande utbildning. Förutom en kille består klassen bara av tjejer. Därför kommer diskussionen att handla om genus. Hur får man fler killar intresserade av vård- och omsorgsyrken?

– Att åka ut till en gymnasieskola är enormt intressant. I alla de här klasserna har jag fått höra elever som med sina ord ger uttryck för de stora politiska frågorna i Sverige. De klargör och identifierar de stora samhällsproblemen, säger Anna Ekström innan hon lämnar Tullinge gymnasium.

Gymnasieministern tillsammans med gymnasieelever

Fotograf: Anders Löwdin

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2017