Minska risken för att ditt barn börjar röka eller snusa

Under Tobaksfria veckan uppmärksammar vi vikten av att du som förälder pratar med ditt barn om riskerna med tobak.

Det kan kännas svårt att prata med sitt barn om varför det inte är bra att använda tobak – speciellt om man kanske själv röker eller snusar. Men forskning visar att färre barn börjar röka eller snusa om föräldrarna är inte tillåter tobak och samtidigt berättar varför.

- Att sätta tydliga gränser och prata om varför tobak inte är bra har stor betydelse för om våra barn provar eller börjar använda tobak, oberoende av om man som vuxen själv gör det, säger Elin Strandberg, folkhälsostrateg i Botkyrka kommun.

Restriktiva föräldrar bidrar till minskad tobaksanvändning

Resultatet av Ungdomsenkäten 2016 visar att tobaksanvändning fortsätter att minska bland ungdomar. I Botkyrka är nu 9 av 10 tonåringar i årskurs nio helt tobaksfria. Resultaten visar tydligt att dagens tonårsföräldrar är mer medvetna, tydliga och restriktiva när det handlar om tobak, speciellt i de tidiga tonåren. Majoriteten av föräldrarna tillåter inte att deras barn använder tobak och fler unga växer upp i tobaksfria miljöer.

Rökning och snusning ökar i takt med åldern

I gymnasiet snusar eller röker upp till var femte tonåring, vilket är en fördubbling jämfört med högstadieeleverna. Resultatet från Ungdomsenkäten 2016 visar också att föräldrarna inte är lika restriktiva och tydliga mot barnen när de börjar gymnasiet. En del får till och med tobak av sina egna föräldrar.

– Forskningen visar att du som förälder kan göra stor skillnad genom att fortsätta vara tydlig och visa vad du förväntar dig även högre upp i tonåren. Att prata ofta och om allt möjligt medan barnen är små gör det lättare att diskutera känsliga ämnen som tobak där de blir äldre, säger Elin Strandberg.


Fakta om Ungdomsenkäten:
Ungdomsenkäten genomförs vartannat år och är en självrapporteringsstudie med frågor som rör ungdomars vardag, hälsa och mående. Undersökningen riktar sig till samtliga flickor och pojkar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. I år har 22 av länets totalt 26 kommuner genomfört enkäten, inklusive Stockholm Stad. 81 procent av de tillfrågade svarade.


Kontaktperson: Pardip Singhru, folkhälsostrateg Botkyrka kommun.

 

Läs mer

Prata om tobak med ditt barn

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017