Utbildningsnämndens Mål och budget 2017

youtubeklipp

Mål och budget är ett av utbildningsnämndens viktigaste styrdokument. Den anger hur kommunens pengar ska användas för det kommande året och beskriver hur utbildningsförvaltningens ska arbeta för att nå de mål som utbildningsnämnden ställt upp.

​Väsentliga områden i Mål och budget 2017 för utbildningsnämnden är:

• Ökad måluppfyllelse och högre kvalitet i Botkyrkas förskolor och skolor

• Undervisning och lärande

• Likvärdighet

• Strategisk kompetensförsörjning

Se filmen där utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz och förvaltningschef Mikael Caiman Larsson kort berättar om de viktigaste områdena för både politik och för tjänstemän gällande utbildning i Botkyrka. Se filmen genom att klicka på bilden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juli 2017