Återrapportering av uppdrag om effektivisringar

I kommunens budget för 2017 gav kommunfullmäktige förvaltningarna i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar som kan göras inom respektive nämnds ansvarsområde som motsvarar 2 procent av budget.

 Nu har förvaltningen berett olika förslag på hur man kan uppfylla detta mål och detta återrapporteras till utbildningsnämnden i ärendet: “Delrapport - effektiviseringar (UN2017:131)

  • Vi ska använda våra skattemedel effektivt. Politik handlar om att prioritera och jag kommer alltid prioritera välfärden. För att det ska vara möjligt behöver vi vända på varenda krona. Nu får vi underlag för möjliga effektiviseringar. Det ska vi gå igenom noga för att säkerställa att vi kan satsa pengar där de behövs som mest, säger Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande.

  • Våra gemensamma pengar ska gå till våra medborgare! Det är bygget av nya Botkyrka med skola och omsorg som ska vara i fokus. Vi måste rikta all vårt fokus på att säkerställa kvalité i vår välfärd, det kan handa om fler vuxna i skolan och mer trygghet i omsorgen, säger Ebba Östlin.

Detta är en första återrapportering av uppdraget och är underlag för budgetberedningen om möjliga effektiviseringar till budgeten 2018, det är alltså inte beslut om effektiviseringar.

Så här är uppdraget formulerat i budget 2017:
Nämnderna får i uppdrag att ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. Detta så att vi har effektiva lösningar så att ingen skattekrona används ineffektivt och så att vi kommande år fortsatt kan göra strategiska satsningar på välfärd och bygget av Botkyrkastaden. Kommunstyrelsen får särskilt i uppdrag att tillsammans med nämnderna hitta smarta nämndöverskridande effektiviseringsåtgärder. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

Här hittar du dagordningenlänk till annan webbplats

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2017