Dags att ansöka om skolskjuts/skolkort inför läsåret 2017/18

Om ditt barn har rätt till skolskjuts eller skolkort ska du ansöka senast 31 maj för att beslut ska kunna fattas i tid till skolstart. Ansökningar som kommer därefter kommer behandlas löpande.

Information om nytt regelverk och ansökningsblanketter finns här: https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/skolbarn/skolskjuts.htmllänk till annan webbplats

Bedömningar av ansökan görs utifrån avstånd, växelvis boende eller särskilda skäl. Vid växelvis boende krävs numera att båda vårdnadshavarna bor inom kommunens gränser. Om vårdnads-havaren valt annan skola än närmsta skola har man avsagt sig rätten till skolskjuts/skolkort. Skolkort/skolskjuts beviljas inte på grund av särskild pedagogik eller inriktning vid val av annan skola.

För elever i gymnasieskolan görs ansökningar om skolkort till respektive skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2017