Kassmyraskolan drabbad av vinterkräksjuka

Den 18 maj kunde vi läsa i dagstidingarna om att Kassmyraskolan råkat ut för magsjuka. 70 barn och 22 pedagoger hade hastigt insjuknat i magsjuka. Skolan gick snabbt ut via sms och  uppmanade vårdnadshavare att hålla sina barn hemma för att minska smittspridning medan vi undersökte orsakerna.

Livsmedelsverket samt smittskyddsenheten i Stockholm kontaktades och kom till skolan. Deras rapport visade att det var vinterkräksjukan som hade drabbat skolan. Rektor Fredrik Plahn informerar idag föräldrar och vårdnadshavare via e-post enligt nedan.

”Hej,

Här kommer den senaste informationen angående magsjukan förra veckan. Under helgen har vi haft extra städ inne på skolan av kontaktytor som bänkar och handtag för att ytterligare minska risken för spridning av smittan. Som ni kan läsa i denna rapport så var det vinterkräksjukan. Vart det startade vet man inte, bara vad det var. Det mesta har återgått till det normala på skolan men några är fortsatt sjuka eller har insjuknat de senaste dagarna. Vi tackar för att vi fick sådan hjälp och stöttning för våra beslut under torsdag och fredag samt i den undersökning som smittskyddsenheten gjorde.

Med hopp om en friskare vår och sommar!

Fredrik Plahn
Rektor Kassmyraskolan”

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2017