Digitalt fokus i lek och lärande

Bild

Foto: Anders Löwdin

Redan 2010 påbörjade utbildningsnämnden en resa mot en digitalisering av
läromiljöerna i Botkyrka. Nu, sju år senare arbetar alla förskolor och skolor i
kommunen efter en tydlig strategi med målsättning att utveckla barns och
ungdomars digitala förmåga. Hela vägen från förskolan till gymnasiet.

PÅ FÖRSKOLAN Aspen i Norsborg har en digital ateljé vuxit fram. just nu är temat robotar. Barnen får börja med att bygga en robot med hjälp av mjölkkartonger, klister och färg i verkstaden. När de är färdiga frågar förskolepedagogen Tiodora Aslan hur de ska användas, de ska väl inte bara stå där? Nej, i förskolans digitala ateljé kan robotarna få liv på film genom en Stop Motion-app och det är barnen själva som både regisserar och skapar filmen. – Vi hjälper barnen att utforma och förverkliga deras egen lärandeprocess, berättar Tiodora. Vi försöker hitta en balans mellan analogt och digitalt och kombinera det på ett naturligt sätt. Det vi gör i den digitala ateljén återspeglar alltid det vi gör i resten av den pedagogiska verksamheten.

BOTKYRKAS UTBILDNINGSNÄMND ansvarar för alla förskolor och skolor i kommunen och redan 2010 påbörjades en resa mot en digitalisering i verksamheten. Målbilden var då att det skulle finnas minst en digital enhet på tio barn i förskolan, minst en digital enhet på tre barn i årskurs F–6 och att varje elev på högstadiet och gymnasiet skulle ha varsin egen digital enhet. Nu 2017 finns ett tydligt styrdokument som förskolor och skolor
arbetar efter för barnens lärande i en digital värld. – Från början var det en likvärdhetssatsning, att alla barn skulle ha tillgång till samma verktyg för att kunna ta del av den digitalisering som händer i samhället. Nu är det snarare en anpassning till framtidens pedagogik berättar Emanuel Ksiazkiewicz, ordförande i Botkyrkas utbildningsnämnd. Vår uppgift är ju att förbereda barnen för framtidens arbetsmarknad.

PÅ FÖRSKOLAN Aspen finns sex avdelningar. Här har man inrett två digitala ateljéer som ett resultat av kommunens satsning. I ateljén för de minsta barnen ligger fokus på rörelse och koordination och ateljén för de större barnen är mer utformad för skapande, utforskande och experimenterande. I en del av rummet har man inrett en naturhörna med ett mikroskop som kopplats till en smartboard via en dator. Här kan barnen undersöka växter, kottar och snäckor i närbild – på storbild. I en annan del av rummet kan de utforska samspelet mellan
ljud, ljus och luft under en stjärnhimmel. På

ett tredje ställe projiceras mönster som barnen kan måla av på en vägg. Samma vägg består av en greenscreen som fungerar som filmduk med valbar bakgrund. Här kan barnen flyga över trädtoppar, simma bland fiskar eller vara mitt bland dinosaurier. –Barnen spelar ju på sina Ipads hela tiden hemma, det gäller för oss att hitta vad vår
roll ska vara i det digitala användandet, berättar Soledad Quiroz som är förskolechef på Aspen. Vi vill visa att
digitala verktyg kan vara en social aktivitet och inte bara något man sitter med en och en. Apparna vi jobbar med här handlar mycket om att lära sig samarbeta, delegera, vägleda och kommunicera kring det man skapar eller upptäcker.

HENRIK EINEMO ÄR digitaliseringssamordnare på utbildningsförvaltningen i Botkyrka. Hans roll är både att hålla koll på vilka digitala verktyg som är aktuella just nu och att finnas till hands som bollplank och inspiratör för de nästan 100 IKTpedagogerna (se förklaring i faktaruta), förskolecheferna och de 1 500 pedagogerna
i kommunens förskolor. – Att arbeta med digitala verktyg i relation till det analoga blir ett spännande tillägg för
oss. Vi bryter ny mark och har ett jätteroligt jobb framför oss nu när förvaltningen har öppnat upp för att vi ska kunna blomma, säger Henrik. Vi strävar efter att ständigt bli bättre, det här arbetet kommer ju aldrig bli färdigt!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2017