Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Så jobbar Botkyrka för barnens bästa

Ewa Hollén Barnombudsman

Ewa Hollén, Barnombudsman Foto: Tobias Fischer

Sveriges största barnhjälpsorganisation, Majblomman, har utsett Botkyrka till årets bästa barnkommun för ett långvarigt och omfattande arbete för barns rättigheter. Men visste du att kommunen har en egen barnombudsman?

En barnombudsman är en politiskt oberoende person som hjälper både barn, ungdomar och vuxna i frågor som rör barn och ungdomar. Barnombudsmannen ser till att barns rättigheter och FN:s barnkonvention följs.
Ewa Hollén har jobbat som barnombudsman i Botkyrka sedan 2002 och har innan dess en lång bakgrund som
förskollärare och pedagogisk ledare i kommunen. Hennes uppgift är att ge råd, hjälp och stöd i frågor som rör barn och ungdomar mellan 0 till 18 år. – Jag är ombud för alla barn och ungdomar i Botkyrka helt enkelt. Mitt uppdrag är att se till att barn och ungdomar behandlas på ett bra och rättvist sätt, och att föra deras talan, säger Ewa Hollén.

I praktiken innebär arbetet allt ifrån att vara ute och träffa barn och ungdomar på förskolor och skolor till att granska kommunala planer och program utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Barnombudsmannen fungerar även som en brygga mellan barn och ungdomar, och
tjänstemän och politiker. – Jag är med och anordnar hearingar på skolorna där eleverna får chans att möta
våra politiker och ställa direkta frågor till dem. Frågorna kan handla om allt ifrån byggnationen av en lekplats till vad
politikerna gör åt kriminaliteten i Botkyrka, säger Ewa.

En annan del av barnombudsmannens uppdrag är att informera om och se till att FN:s barnkonvention följs. Barnkonventionen är ett internationellt avtal som 196 länder har skrivit under, som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. – Dels är jag ute och informerar barn och ungdomar om vilka rättigheter de faktiskt har. Jag berättar vad barnkonventionen står för och hur vi arbetar med den på kommunal nivå. Men jag är också ett bollplank och stöd för förvaltningarna i de arbeten som kan beröra barn och ungdomar, och i hur de kan arbeta med barnkonventionen i sin del av verksamheten, säger Ewa.

Att vara barnens ombud innebär också att se till att inget barn faller mellan stolarna i
särskilda frågor. Om det händer kan barnombudsmannen gå in och försöka hitta nya lösningar och tänka utanför boxen, samt fungera som en kommunikationskanal mellan olika instanser. Hela tiden med barnet i centrum.

Hur har man då barnens perspektiv i fokus, när man själv är vuxen?
– Det viktiga är ju att prata direkt med barnen förstås, säger Ewa. De har ofta klokare idéer än de vuxna. Jag upplever att det finns en rädsla för att prata direkt med barnen för att man tror att man måste göra precis det de ber om. Det måste man inte alltid, men man måste förklara varför man inte kan tillgodose deras önskan. Barnen är
också är medborgare! Det är lätt att tappa barnens perspektiv om inte någon är utsedd för att göra det.

Nu har alltså Botkyrka kommuns stora satsningar på barn och unga uppmärksammats i form av utmärkelsen årets MajKommun. Varje år utser Majblomman årets MajKommun med hjälp av en undersökning där de kartlägger
kommunernas arbete för att inkludera alla barn och för att minska barnfattigdom. Botkyrka kommun får ta emot utmärkelsen för mångårigt, strategiskt och energiskt arbete för alla barns gemenskap i skolan och på fritiden.
– Att få utmärkelsen från Majblomman är en bekräftelse på att vi är på rätt väg med vårt arbete här i Botkyrka, säger Emanuel Ksiazkiewiz, utbildningsnämndens ordförande. Barnperspektivet ska genomsyra allt vårt arbete i kommunen och inte vara ett särintresse.

Ewa Hollén ser också utmärkelsen som en bekräftelse. – Jag är jätteglad och stolt över den här utmärkelsen. Vi jobbar mycket med att barnen ska känna sig trygga, i förskolan, skolan och på fritiden. En annan viktig del är att barnen ska kunna vara med på upplevelser som inte kostar så mycket pengar. Det känns hedrande att få den här
bekräftelsen på det vi gör för våra barn och unga i kommunen, avslutar Ewa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2017