Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Allt fler tar examen vid Botkyrkas gymnasieskolor

Bild

Allt fler elever i Botkyrkas gymnasier tar examen. Det visar den senaste statistiken från Skolverket över betygen inom gymnasieskolan som nu presenterats på läns-, kommun- och skolnivå.

Mellan 2015 och 2017 har andelen gymnasieelever som tar examen på kommunens skolor ökat från 76 till 84 procent. Särskilt stora framsteg har Tumba Gymnasium gjort. Här tar nu hela 86 procent examen jämfört med 69 procent för två år sedan.

- Detta är mycket glädjande siffror och resultatet av ett hårt arbete av många personer, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka.

Förbättringarna syns på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Den största ökningen har skett på yrkesprogrammen (från 71 procent till 85 procent).

- Lärare och skolledning har under flera år arbetat målmedvetet för att öka andelen elever som tar examen. Nu har deras arbete gett resultat, säger verksamhetschef Anna Widing Niemelä. - Det är mycket viktigt att så många som möjligt tar examen eftersom vi vet att de ungdomar som saknar en gymnasieexamen har mycket svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Botkyrkas gymnasieskolor närmar sig nu Stockholms län där andelen examinerade är 88 procent. Att jämföra med Botkyrkas 84 procent.

- Att vi nu närmar oss snittet visar att vi är på rätt väg och motiverar oss att jobba vidare. Alla elever förtjänar att lyckas i skolan, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2018