Stäng meddelande

Vill du studera vidare och är i behov av ekonomiskt stöd?

Bild

Tre ungdomar på ett rapsfält

Sök ekonomiskt bidrag från Gunhild och Nils Eks stiftelse! Kanske vill du studera på folkhögskola, yrkeshögskola eller på högskola/universitet – nu har du möjlighet att få ekonomiskt stöd för att möjliggöra dina studier.

Du som är folkbokförd i Botkyrka och är mellan 18 och 25 år har möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag från Gunhild och Nils Eks stiftelse. Stiftelsens syfte är att lämna ekonomiskt bidrag till studiemotiverade ungdomar i Botkyrka kommun för att möjliggöra och slutföra en utbildning. Bidragets storlek varierar från år till år. 2018 kan prissumman vara upp till ca 30 000 kr.

Din ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast fredagen den 11 maj 2018. För att stipendiet ska delas ut behöver du i efterhand komplettera din ansökan med antagningsbevis till sökt utbildning.

Ansökan ska innehålla:

  • ett personligt brev där du berättar kort om dig själv, din studiebakgrund och dina studieplaner för framtiden, d v s vilken utbildning du har sökt
  • personbevis

Ansökan per mejl skickar du till: utbildning@botkyrka.se

alternativt med post till:
Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning
c/o Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen

147 85 TUMBA

Besked om mottagare av bidraget meddelas de sökanden skriftligen och här på hemsidan i mitten av augusti 2018. Prisutdelningen sker i samband med ”Vi är Botkyrka”-dagen den 26 augusti 2018, läs mer på https://viarbotkyrka.se/
länk till annan webbplats

Om du har frågor, kontakta Anna Berglind på utbildningsförvaltningen via utbildning@botkyrka.se eller per telefon 070- 886 11 56.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2018