Stäng meddelande

700 nya gymnasieplatser till år 2025

Studenter som springer ut från Tullinge gymnasium.

Fler ungdomar kan få plats på Tullinge gymnasium.

Botkyrka vill satsa 500 miljoner kronor på att ta fram 700 nya gymnasieplatser till år 2025. Prognoser för Stockholms län visar att det behövs 20 000 fler gymnasieplatser till år 2025. Om intresset för Botkyrkas gymnasieskolor fortsätter att ligga på samma nivå som idag behövs 700 nya platser till år 2015.

- Det är fantastiskt att vi får ett allt större söktryck i Botkyrka. Att många vill gå i Botkyrkas gymnasieskolor visar att Botkyrka är en skolkommun som utvecklas. I takt med det behöver vi utöka antalet gymnasieplatser, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S).

För att kunna ta fram 700 nya platser till år 2025 vill Botkyrkas utbildningsnämnd att tre av kommunens fyra gymnasieskolor byggs ut. Just nu vill nämnden att följande inriktning studeras ytterligare:

  • Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
  • Tumba gymnasium byggs ut med 100 platser till 1330. Skolan bör även samverka med Xenters yrkeshögskola.
  • Skyttbrinks gymnasium byggs ut med 200 platser till 400. Här finns bland annat planer för en större matsal och en gymnastiksal.

Vid S:t Botvids gymnasium föreslås inte någon utbyggnad just nu men det finns planer på att erbjuda nya program.

- Vi vill säkerställa att vi kan erbjuda Botkyrkas ungdomar gymnasieplatser på hemmaplan. Våra gymnasieskolor håller hög kvalitet på utbildningen och vi har en mycket hög andel elever som tar examen, säger Bo Karlsson, tillförordnad gymnasiechef.

Mer information
Läs mer i handlingarna till utbildningsnämndens sammanträde den 6 november 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärende 2. Utökning av antalet platser i gymnasieskolan...

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2018