Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Botkyrka har de tredje bästa lärarlönerna i Sverige

Lärare sitter med en dator i handen och undervisar elever

Botkyrka ligger på plats tre i rankingen av hur mycket kommunerna betalar i lön till sina lärare, enligt Lärarförbundets ranking. Botkyrka kommun ökar i 9 av 13 kriterier i Lärarförbundets årliga undersökning Bästa skolkommun. Tack vare engagerade lärare och elever klättar kommunen totalt 16 placeringar i Lärarförbundets ranking, till att i år ligga på plats 219 av totalt 290 kommuner.

Kommunen ligger även i toppen i lärarförbundets bedömning av kommunen som avtalspart och vilka förutsättningar lärare ges i kommunen. Man mäter också genomsnittligt meritvärde i årskurs nio, där man tagit hänsyn till skolresultaten i relation till elevernas förutsättningar ur ett socioekonomiskt perspektiv. Här förbättras placeringen markant i jämförelse med förra årets ranking.

Utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) säger

”Det är tack vare våra engagerade lärare och elever som vi har lyckats klättra 16 placeringar. Vi har under många år gjort satsningar för att öka kvaliteten i våra skolor. Våra elever presterar bättre och bättre men vi har fortfarande problem med ojämlika möjligheter i skolan. Vi behöver rekrytera fler utbildade lärare, som vill göra skillnad för Botkyrkas elever. Därför har vi valt att satsa på lärarlönerna i Botkyrka”. Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande utbildningsnämnden.

Botkyrka ligger lågt i rankingen för andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år och inom lärartätheten. Även i andel pedagogiskt utbildade lärare ligger kommunen lågt i jämförelse med många andra. Mikael Caiman Larsson som är chef för Utbildningsförvaltningen menar också att det finns utmaningar inom Botkyrkas skolor som vi behöver fortsätta arbeta med.

” Vår största utmaning inom skolan är likvärdigheten och därmed det kompensatoriska uppdraget. Vi behöver helt enkelt vara bäst på att anpassa och kompensera för elevers olika förutsättningar. Vi är stolta över det engagemang som vi ser hos våra lärare och våra skolledare som varje dag utmanas och tillsammans arbetar för att våra elever ska få den bästa av utbildningar. Vi är också glada över att detta synliggörs, bland annat genom Lärarförbundets ranking, säger Mikael Caiman Larsson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.

Läs hela undersökningen av Botkyrka som skolkommun här på Lärarförbundets webbplatslänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018