Stäng meddelande

 Allt bättre resultat i Botkyrkas kommunala skolor

Glada ungdomar ligger på en gräsmatta och skrattar mot kameran.

Betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 vid Botkyrkas kommunala skolor förbättrades i år. Årets resultat är det bästa sedan införandet av den nya läroplanen. Det visar Skolverkets senaste statistik. Botkyrkas förbättrade resultat urskiljer sig från genomsnittet i landet som står kvar på samma nivå. Under den senaste tioårsperioden har betygsresultaten vid Botkyrkas kommunala skolor utvecklats mycket positivt.

Emanuel Ksiazkiewicz(s), ordförande utbildningsnämnden säger att

Det känns bra att få ett kvitto på att vi är på rätt väg. Nu är det bara att fortsätta. Det är fortfarande stora skillnader i resultat mellan våra skolor. Vi ska jobba för att våra skolor ska vara likvärdiga och ge eleverna samma förutsättningar att lyckas. Arbetet börjar redan i förskolan där vi bland annat jobbar medvetet med språkutveckling.

Bättre resultat för elever i årskurs 9
Våren 2019 gick 83,4 % av eleverna i Botkyrkas kommunala skolor ut årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det är en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med 2018.

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i Botkyrkas skolor var i år 226. Det är en ökning med 12 poäng jämfört med förra året.

Andelen elever som fick godkända betyg i alla ämnen var i våras 70,1 %. Det är en ökning med 3,4 procentenheter jämfört med 2018.

Anette Älmdalen som är tillförordnad utbildningsdirektör säger att

Vårt mål är att ge alla ungdomar i Botkyrka en bra kunskapsgrund att stå på inför vuxenlivet. Därför blir jag stolt när fler och fler elever lyckas i våra skolor. En stor eloge till våra duktiga pedagoger!

Jämförelse med riket
Jämfört med andra kommunal skolor i riket har Botkyrka något högre behörighet och något högre meritvärde, men en lägre andel med elever med betyg i alla ämnen. Anledningen är främst att vi har en högre andel nyanlända elever som har svårare att få godkända betyg i t ex engelska.

Positiv resultatutveckling i Botkyrka under en längre tid
Av olika anledningar varierar betygsresultaten något mellan åren. Därför är det viktigt att studera resultaten över en längre tid. Det genomsnittliga meritvärdet för Botkyrkas kommunala grundskolor har ökat med 14 poäng mellan 2015 och 2019, från 212 till 226 poäng. Även behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat med 3,3 procentenheter, från 80,1 % 2015 till 83,4 % 2019.

Läs mer
Se all statistik på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2019