Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Nya styrande principer skapar förutsättningar för ännu bättre skolor

Nya styrande principer skapar förutsättningar för ännu bättre skolor

Elever vid Tunaskolan

Elever vid Tunaskolan

Utbildningsförvaltningen har tagit fram så kallade styrande principer som ska vara vägledande för kommunens framtida skolorganisation. Syftet är att få en pedagogisk och ekonomisk hållbarhet över tid. Detta ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för barn och elevers lärande och möjlighet att lyckas. Under 2020 och de närmaste åren kommer konkreta förslag på förändringar i alla stadsdelar.

Botkyrka kommun tar ett krafttag för att skapa attraktiva skolor. Målsättningen är att uppnå ännu bättre förutsättningar för förskolor och skolor att ge barn och elever god undervisning. Utbildningsförvaltningen ser över skolstrukturen för att stärka enheternas förutsättningar att nå dit. I ett första steg har utbildningsnämnden den 18 februari beslutat om styrande principer för skolstrukturen i Botkyrka som utgör en grund för vidare satsningar.

Huvuddragen i styrande principer är:

  • Organisering i större enheter
  • Helhetsperspektiv med årskurs F–9 i grundskolan
  • Begränsa överkapaciteten på förskole- och skolplatser

De nya styrande principerna är ett oerhört viktigt avstamp och ett första steg i ett långsiktigt arbete för att skapa ännu bättre förskolor och skolor i Botkyrka. De ska vägleda oss i beslut som rör framtida utveckling i alla stadsdelar. Vårt fokus är att ge bästa möjliga förutsättningar för undervisning och lärande. Vi vill att alla barn och elever ska lyckas i livet, säger Anette Älmdalen, tf utbildningsdirektör.

Med start våren 2020 kommer konkreta förslag på förändringar att aktualiseras.

Arbetet med skolstrukturen går att följa på botkyrka.se. Sidan kommer att kompletteras med information allt eftersom. På sidan kan man också ta del av styrande principer i sin helhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2020