Sju kreativa idéer har fått stöd från Kreativa Fonden i Botkyrka!

Skidåkning som metod för värdegrundsbaserat arbete, poesibok om multihandikappade, Julmarknad i Gula villan och mötesplatsen Studieskeppet, där unga får stöd och motivation i sina studier, är några av de arrangemang som fått pengar. ​

I den andra omgången av Kreativa Fonden 2016, beviljades totalt 150 000 kronor till sju projekt. Den andra omgången av Kreativa fonden 2016 har varit öppen för ansökningar mellan 1 april och 29 september. Totalt inkom 41 ansökningar till ett ansökningsbelopp om 1 565 000 kr och sökande har kunnat ansöka om max 75 000 kronor per projekt. Fortfarande återstår för innevarande år 35 000 kronor att fördela ur fonden, vars totala medel för fördelning uppgår till 500 000 kronor år 2016. De kvarvarande pengarna kan sökas och fördelas om max 10 000 kronor per projekt fram till årsskiftet enligt fondens riktlinjer.

67 procent av ansökningar kommer i den andra omgången från Botkyrkabor eller föreningar och andra organisationer som är verksamma i Botkyrka. Flest ansökningar kommer liksom tidigare år från stadsdelen Alby (20 procent). 46 procent av ansökningarna kommer från föreningar, 36 procent från privatpersoner och resterande del från andra organisationstyper.

61 procent av de sökande har en kvinnlig projektledare. Medelåldern bland de sökande är 36 år. Liksom tidigare år berör en stor del av ansökningarna kultur som verksamhetsområde.

Genomförandet av den andra omgången bekräftar att det under 2016 har skett en markant ökning av ansökningar från aktörer i Botkyrka liksom en föryngring bland de sökande jämfört med tidigare år.

Av årets sju mottagare är fyra (4) bosatta eller registrerade i de norra kommundelarna, en (1) i de södra kommundelarna och två (2) i övriga Storstockholm. Projekten har tre (3) kvinnliga respektive fyra (4) manliga projektledare.

Detta är den andra och av totalt två beslutsomgångar under 2016.

Kort information om årets mottagare och projekt

Snö och systerskap

Mottagare: Föreningen Snö och systerskap. Projektledare Nina Wertholz, född 1983, yrkesverksam som projekthandläggare på Naturskyddsföreningen.

Föreningens säte: Huddinge

Projektaktivitet: Snö och systerskap syftar till att inspirera tjejer att upptäcka friluftsliv och utmana normer. Detta genom att erbjuda en plattform för skidintresserade tjejer från norra Botkyrka där föreningen kombinerar skidåkning med systerskap och värdegrundbaserat arbete. En trygg arena som använder sig av skidåkningen som gemensamt intresse för att stärka tjejers självkänsla.

Tid: Våren 2017

Plats: Albys hjärta, Flottsbro skidanläggning m fl platser.

Målgrupp: Tjejer 16-25 år i norra Botkyrka

Stödbelopp:50 000 kr

Studieskeppet

Mottagare: Kimberly Cartes, född 1997. Student, och driftansvarig för kvinnogymmet i Fittja.

Bostadsort: Fittja

Projektaktivitet: Studieskeppet är en plattform för att stödja ungdomar i deras studier/utbildning. Studieskeppet erbjuder hjälp med studie- och presentationsteknik samt planering av studier tre gånger i veckan. Målet är att hjälpa ungdomarna att finna studiemotivation för att de skall kunna förverkliga sina mål.

Tid: Våren 2017

Plats: Albys hjärta

Målgrupp:15–25-åringar i norra Botkyrka

Stödbelopp: 25 000 kr

Jag kan vara ett lejon

Mottagare: Emrah Sönmez, född 1985. Sociologistudent på Uppsala universitet och forskningsassistent som specialiserar sig inom området migration från Turkiet till Sverige.

Bostadsort: Sollentuna

Projektaktivitet: Projektet handlar om att i norra Botkyrka förevisa och samtala om Sönmez dokumentärfilm om en Turkiettättad barnteatergrupp som startades i Fittja för 40 år sedan.

Tid: Hösten 2016

Plats: Mångkulturell centrum, Fittjaskolan m fl platser

Målgrupp: Allmänhet och grundskoleelever i Botkyrka kommun

Stödbelopp:10 000 kr

Hand i hand i kapp

Mottagare: Raimo Sillanpää, född 1947. Pensionerad folkhögskollärare och författare.

Bostadsort: Hallunda

Projektaktivitet: Projektet handlar om att publicera en diktsamling/poesibok om äldre multihandikappade som bor i Botkyrka. Högläsning av boken i bibliotek, föreningar samt boenden planeras. Syftet är att dels inspirera andra multihandikappade att skriva, men också för att dela historier ur deras liv i diktform Att boken ska bidra till högläsning och läsning av poesi, som en möjlig aktivitet för de multihandikappade som annars är hänvisade till mer ”passiva” aktiviteter.

Tid: Hösten 2016-våren 2017

Plats: Norra Botkyrka

Målgrupp: Allmänhet och äldre multihandikappade i Botkyrka

Stödbelopp: 5 000 kr

Musikhörnan

Mottagare: Dilshan Fernando, Musikhörnan

Bostadsort: Norsborg

Projektaktivitet: Projektet handlar om att skapa en plattform med målet att upplyfta unga oetablerade artister från Botkyrka. Att hjälpa Botkyrkas unga musiktalanger och stödja de i deras konstnärskap men också ge kunskap i det professionella musikskapandets olika delar. Detta genom olika aktiviteter så som musikevents, filmer, podcast och seminarier osv. Till exempel genom musikhörnans ”live sessions (akustiska mini-konserter) där de oetablerade artisterna ges en möjlighet att nätverka med etablerade musikprofiler.

Tid: Hösten 2016 -Våren 2017

Plats Fanzingo i Alby, Musikhuset Norsborg

Målgrupp: Unga och unga vuxna i norra Botkyrka med musikintresse

Stödbelopp: 25 000 kr

Läsjunta för män

Mottagare: Ambjörn Johansson född 1973. Biolog, högstadielärare och månskensbonde.

Bostadsort: Grödinge

Projektaktivitet: Projektet handlar om att bilda en bokklubb i syftet att öka läsandet hos män i varierande åldrar i Grödinge. Klubben ska diskutera mansrollen genom olika typer av litteratur för att skapa nya perspektiv och insikter.

Tid: Hösten 2016- våren 2017

Plats: Olberga skolan, Grödinge

Målgrupp: Män i all åldrar i Grödinge.

Stödbelopp: 10 000 kr

Ortens Julmarknad i Gula Villan

Mottagare: Albys föräldraförening. Grundades 2013 i syfte att skapa ett samarbete mellan föräldrar och förskolor/skolor i Alby.

Föreningens säte: Alby

Projektaktivitet: Att tillsammans med Boodla, barn och unga skapa en julmarknad av och för kreatörer i närområde. Att bjuda in till ett (mestadels) utomhusevenemang mitt i vintern där tradition möter innovation och nyfikenhet. Föreningens främsta syfte är att skapa ett bra samarbete mellan föräldrar och förskola/skola genom till exempel aktiviteter lika denna.

Tid: december 2016

Plats: Gula villan

Målgrupp: Allmänheten och familjer i Alby och Norra Botkyrka

Stödbelopp: 25 000 kr

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2017