Inköp av boken "Massutmaning"

Med anledning av de frågor som har ställts till Botkyrka kommun om inköp av boken ”Massutmaning” av Tino Sanandaji vill vi redogöra för vårt beslut att inte köpa in boken.

Boken ”Massutmaning” köps inte in med hänvisning till kvalitetsskäl. Bibliotek Botkyrka har i urvalsarbetet uppfattat titeln som en debattbok baserad på selektivt vald statistik. Boken är vidare utgiven på eget förlag och har därmed inte genomgått redaktionell granskning.

Bibliotek Botkyrka har bland annat baserat bedömningen på kriminologen Jerzy Sarneckis redogörelse för bokens vetenskaplighet och statistikhantering i SR:s Studio Ett den 14 februari 2017.

Botkyrka kommun värnar bibliotekens möjlighet att göra urval utan externa påtryckningar och med utgångspunkt i professionella bedömningar.

I urvalsarbetet utgår man från olika faktorer. Böcker utgivna på mindre oetablerade och egna förlag har sällan genomgått en redaktionell kvalitetsgranskning. Urvalsarbetet baseras även på recensioner i större dagstidningar samt eventuella expertgranskningar och utlåtanden.

Alla bibliotek gör urval. Urval görs utifrån många olika parametrar och en samlad bedömning av exempelvis efterfrågan, relevans och kvalitet. Kungliga biblioteket är det enda bibliotek som inte får göra urval utan som har skyldighet att spara allt som ges ut i Sverige.

Samtliga personer som lämnat inköpsförslag har erbjudits att fjärrlåna boken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017