Biblioteket i Fittja håller stängt

Fittja bibliotek ska vara en trygg plats för alla. Med den uppgiften behöver alla Fittjas aktörer hjälpas åt. För att kunna fokusera på det arbetet håller nu biblioteket i Fittja stängt. Mer information om när biblioteket öppnar igen kommer inom kort.

Kommunen kan i dag inte garantera säkerhet för besökare och personal i Fittja biblioteks lokaler. Det har varit flera incidenter med hot och våld, både mellan besökare och mot personal. Det har också förekommit narkotikahandel i anslutning till och i viss mån även i bibliotekets lokaler. Det gör att kommunen tagit beslutet att hålla biblioteket stängt.
Vi kommer nu se igenom rutiner, ha kompetensutveckling för personalen och diskutera åtgärder med andra aktörer i Fittja. Under tiden hänvisar vi besökare till övriga bibliotek i Botkyrka. Reserverade medier som skulle ha hämtats på Fittja bibliotek kan hämtas i Alby bibliotek. Det går fortfarande att reservera böcker i Fittja biblioteks bestånd och hämta dem i något annat av Botkyrkas bibliotek.

För övriga biblioteks öppettider se Bibliotek Botkyrkas webbplatslänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2017