• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Fastighetsägarna i Skårdal föreslås få ansvar för vägarna i området

Fastighetsägarna i Skårdal föreslås få ansvar för vägarna i området

Frågan om huvudmannaskap för de allmänna platserna i Skårdal har varit under utredning under flera år. Nu föreslår kommunstyrelsen att fastighetsägarna tar över ansvaret för vägarna.

​I samband med detaljplaneringen av Skårdal i Tumba har frågan om huvudmannaskap för vägarna i området utretts av kommunen. Frågan har gällt om kommunen skulle överta ansvaret för vägarna, eller om ansvaret skulle vara fastighetsägarnas.

Beslut i kommunstyrelsen

Enligt beslutet i kommunstyrelsen den 7 juni 2016 får samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka förutsättningarna för enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i Skårdal och fullfölja detaljplaneringen av området. Förslaget innebär att fastighetsägarna får ansvaret för vägarna med större möjligheter att själva påverka vägstandard och investeringskostnader.

Beslutet innebär också att kommunstyrelsen avbryter arbetet med framtagande av en gatukostnadsutredning. Frågan om gatukostnadspolicy, det vill säga på vilket sätt kommunen ska ta betalt av fastighetsägare för upprustade vägar, kom upp i samband med detaljplaneringen av Skårdal.

Fortsatt arbete med detaljplanen

Detaljplanen för Skårdal kommer att revideras med start i höst. Ett nytt samråd ska genomföras och beslut ska sedan fattas i samhällsbyggnadsnämnden. Inför det fortsatta arbetet med detaljplanen kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att föra dialog med fastighetsägarna i Skårdal för att utreda förutsättningarna för enskilt huvudmannaskap.

Skårdal ligger vid sjön Aspen, strax norr om bostadsområdet Vretarna. Idag är det 14 fastigheter i området. Den nya detaljplanen kommer att medge totalt 25 fastigheter. Botkyrka kommun kommer enligt detaljplanen att bygga ut med kommunalt vatten och avlopp.

Möte om utvecklingen av Skårdal

Fastighetsägarna i Skårdal välkomnas till möte om utvecklingen av

området. Kom och ställ dina frågor och diskutera med oss.

Tid: Onsdagen den 19 oktober klockan 17.00-18.30

Plats: Kommunhuset, Munkhättevägen 45, lokal Stange, plan 2

Se inbjudan i länken till höger.

Läs mer

Läs om detaljplaneringen av Skårdal

Inbjudan möte om Skårdal 19 oktober 2016

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2017