Bygget av Botkyrkastaden med välfärd i världsklass

​Ebba Östlin

​Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun.

I majoritetens förslag till budget tas det sikte för bygget av nya Botkyrka med Botkyrkastaden med nya satsningar på välfärden.

För 23:e året i rad presenterar den rödgröna kommunledningen en budget i balans. 69,2 miljoner går direkt till satsningar på välfärden samtidigt som ramarna för kommunen nämnder ökas med totalt med 160 miljoner.

– Vi lägger en stark budget där vi ökar takten i byggandet av Botkyrkastaden samtidigt som vi storsatsar på välfärden. Trots det ekonomiskt svåra läget för Sveriges kommuner så gör vi tydliga prioriteringar för en stark välfärd som bidrar till nya Botkyrka, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun är i snabb utveckling med fler personer, företag och byggare som vill etablera sig här. Budgeten förstärker arbetet med bygget av Botkyrkastaden med målet om att bygga 4000 nya bostäder fram till år 2020. Genom den ökade exploateringsintäckten kan kommunen finansiera tillfälliga kostnader som tillkommer vid renovering och bygget av nya skolor, förskolor och omsorgsboenden.

– Vi vill förverkliga alla Botkyrkabors bostadsdröm så att man kan hitta sin drömbostad i alla stadsdelar. Det handlar om att bygga så att ungdomar kan få sin första bostad, men också så att man kan hitta större när familjen växer. Vi tar nu krafttag för att blanda bebyggelsen i våra stadsdelar och minska bostadssegregationen, säger Ebba Östlin.

Budgeten för år 2017 gör också storsatsningar på välfärden. Genom att lösgöra de 69,2 miljoner som kommunen får från den rödgröna regeringens välfärdsmiljarder förstärks välfärden. 46 miljoner går till kommunens skolor och blir Sveriges största kommunala lärarlönesatsning. 11 miljoner går till att ge rätten till heltid för personalen i hemtjänsten, som i sig leder till med omsorgstid för brukarna. Resterande delar av välfärdsmiljonerna går till att förstärka ungdomsgarantin, en mötesplats för unga vuxna i Hallunda och Norsborg, fler Socialsekreterare samt ökad trygghetsarbete med polisen.

– Vi storsatsar på välfärden. Förra året tog vi beslut om de största investeringarna någonsin på att bygga skolor, förskolor och omsorgsboenden. Nu gör vi Sveriges största kommunala satsning på lärarna. För vi vet att lärarna är avgörande för att stärka våra barns skolresultat, säger Ebba Östlin.

För Sveriges kommuner är budgetläget ansträngt de kommande åren. Enligt SKL behöver kommunerna höja skatten med 1,3 kr för att klara av välfärden de kommande åren. I budgeten ligger ett uppdrag för nämnderna att hitta smarta prioriteringar och effektiviseringar till år 2018 som ska möjliggöra att fortsätta satsa på välfärden. Därmed ligger skattesatsen för år 2017 oförändrad.

– Det är ett ansträngt läge för Sveriges kommuner ekonomiskt. Vi vill fortsatt kunna satsa på välfärden. Därför ska vi under nästa år hitta smarta effektiviseringar, så att ingen skattekrona slösas och vi därmed fortsatt kan bygga en stark välfärd, säger Ebba Östlin.

Redan presenterade delar av budgeten

  • 11 miljoner ger rätten till heltid och mer omsorgstid i hemtjänsten
  • 3 miljoner ger ökad takt på miljöarbetet
  • 46 miljoner är Sveriges största kommunala lärarlönelyft samt fler vuxna i skolan

Fakta

Oförändrad skattesats: 20:15

Total ramökning för nämnderna för ambitionshöjning: 160 miljoner kronor

Välfärdssatsningar: 69,2 miljoner går till direkta välfärdssatsningar

Uppdrag: Nämnderna får nio uppdrag om utredningar

Balanskravsresultat: 0,6 %, 29,9 miljoner

Total budgetram: 5019,4 miljoner kronor

Total investeringsram 2017-2020: 4158,6 miljoner

Förslag till budget i sin helhet

Läs förslag till budget i sin helhet under läs mer, till höger på denna sida.

Budgeten beslutas i kommunstyrelsen den 27 oktober samt i kommunfullmäktige den 24 november 2016.

Presskontakt

Johannes Svensson, politisk sekreterare för kommunledningen.

Telefonnummer: 070-1870880

E-post: johannes.svensson@botkyrka.se

Läs mer

Förslag till budget 2017

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017