Tävlingsbidrag för Alby koloniområde utvärderas

Nu har tiden för markanvisningstävlingen för Alby koloniområde gått ut. Totalt har det kommit in åtta tävlingsbidrag från olika byggbolag och nu börjar kommunens arbete med att utvärdera de inkomna förslagen.

Flygfoto av Alby samt karta över Botkyrka

Runt årsskiftet kommer kommunen att ge besked om en alternativt flera vinnare av markanvisningstävlingen. Därefter påbörjas markanvisningsprocessen som beräknas pågå i cirka en och en halv månad.

Därefter startar planarbetet som beräknas pågå i drygt två år från samhällsbyggnadsnämndens beslut om markanvisningar. En antagen detaljplan beräknas till tidigast under våren 2019. Utbyggnadstakt och eventuell etappindelning för kvarteren beslutas i samråd med vinnarna.

 

Läs mer

Läs mer om markanvisningstävlingen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2017