​Samråd om Tvärförbindelse Södertörn

Mellan den 22 november och 22 december har du möjlighet framföra vilket av de tre förslagen du föredrar om var vägen ska gå.

Tvärförbindelsen är inne i arbetet med lokaliseringsutredningen som handlar om att komma fram till en korridor, det vill säga ett område, där den nya vägen ska gå. Val av korridor för den aktuella sträckan planeras ske under våren 2017.

22 november – 22 december har Trafikverket samråd om en uppdaterad samrådshandling, med redovisning av undersökningar och fältarbeten, som genomförts i de tre korridorerna.

Under samrådsperioden ska Trafikverket hämta in synpunkter från kommuner, myndigheter, organisationer och allmänheten. Det kommer inte att genomföras några fysiska samrådsmöten, utan materialet kommer att finnas tillgängligt på trafikverket.se/tvarforbindelsesodertornlänk till annan webbplats, Huddinge kommunkontor, Haninge kommunkontor, Tullinge medborgarkontor och Fittja medborgarkontor samt i Trafikverkets regionkontor på Solna Strandväg 98.

Via länken till höger når du Trafikverkets webbplats där du hittar samrådsunderlag och enkät.

Läs mer

Samråd Tvärförbindelse Södertörnlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017