Beslut om plats för Botkyrkas nya kommunhus

Nu har kommunstyrelsen tagit ställning till placeringen av Botkyrkas nya kommunhus. Det nya huset ska byggas intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba. Det beslutade kommunstyrelsen vid mötet 28 november 2016.

Botkyrkas nya kommunhus

Det nya kommunhuset planeras bli arbetsplats för cirka 660 medarbetare och omfatta 10 500 kvadratmeter. Intill kommunhuset, närmare järnvägen kommer ett parkeringshus att byggas för cyklar och bilar. Nu får samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för kommunhus och parkeringshus.

- Valet av tomten vid Xenter ger oss en hållbar och kostnadseffektiv kontorsbyggnad som samspelar och samverkar med delar av verksamheter som finns i Xenter, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

I juni 2015 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att utreda frågan om ett nytt kommunhus. Under året har förvaltningarna tittat på olika alternativ för placeringen av ett nytt kommunhus i Tumba. I maj 2016 presenterades utredningen och under sommaren och hösten har tomtförslagen utretts.

- Nu fortsätter förvaltningarnas arbete, dels att arbeta vidare med förslag till en arbetsplatsstrategi, dels att inleda detaljplanearbetet, säger Åsa Engwall, förvaltningschef för tekniska förvaltningen.

Parallellt med arbetet med valet av tomt pågår ett arbete för att utforska möjliga framtida arbetssätt. Bland annat skickas en enkät ut till de anställda och olika workshopar och studiebesök genomförs. Resultatet utgör en grund för en programhandling som blir styrande för det nya kommunhuset. Programhandlingen beräknas bli klar i mars 2017. Tidigast 2020 kan det nya huset stå klart.

Läs mer

Läs mer om projektet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2017