Nu utreds förutsättningarna för ungdomsbostäder i Tumba

En förstudie om permanenta ungdomsbostäder i området kring Tumba gymnasium ska genomföras av samhällsbyggnadsförvaltningen under första halvåret 2017.

flygfoto tumba

Flygbild över Tumba, 2004.

Vid samhällsbyggnadsnämndens möte den 6 december 2016 tog nämnden beslut att ge uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda planförutsättningarna för permanenta ungdomsbostäder i anslutning till Tumba gymnasium och kommunalhuset. I juni 2017 ska förstudien vara klar.

− Vi är i full gång med bygget av nya Botkyrka, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande. På fyra år ska vi bygga 4000 nya bostäder, nya hem. En viktig del är att ungdomar ska kunna få sin första bostad. Därför vill vi bygga nya ungdomsbostäder som en del av visionen om nya centrala Tumba.

Nyanlända nu och ungdomar längre fram

Under 2017 ska det byggas tillfälliga modulbostäder för nyanlända på Tunagårdens tomt intill Prästgårdsvägen i Tumba. Modulbostäderna ska byggas med tillfälligt bygglov på fem år.

Området som är aktuellt för förstudien omfattar den del av kvarteret Kantorn, förskoletomten samt del av fastigheten Tumba 7:206, där kommunen är markägare. Området är utpekat som ett utvecklingsområde i översiktsplanen med syfte att åstadkomma tätare stadsbyggd. Förstudien ska undersöka de planmässiga förutsättningarna för ett kommande planuppdrag för ungdomsbostäder.

− Närheten till Tumba gymnasium och Xenter skulle kunna möjliggöra ett campus i området, säger Gabriel Melki.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2017