Upphandling för modulbostäder för tänkt placering i Tumba

​I början av 2017 ska Botkyrka kommun bygga modulbostäder för 100 nyanlända personer. En del av bostäderna ska placeras på Tunagårdens tomt i Tumba.

karta

Nu ska leverantören av modulerna handlas upp. Parallellt pågår långsiktig planering för området runt gymnasiet och kommunhuset.

− Vi har lyssnat på grannarna i området, bland annat vid ett möte i maj, och efter det bestämt att placeringen av modulbostäderna kommer ske på förskoletomten, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

I maj 2016 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att bygga modulbostäder för nyanlända i Tumba. Bakgrunden är den nya bosättningslagen som säger att alla kommuner i Sverige ska erbjuda bostäder till nyanlända. 2017 ska Botkyrka kommun ta emot 201 personer. I slutet av september 2016 fick det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen i uppdrag att genomföra upphandlingen och att förvalta bostäderna.

− Vår vision för området är att möjliggöra för permanenta ungdomsbostäder på den här platsen, men under tiden tar vi vårt ansvar och skapar temporära boendelösningar, säger Gabriel Melki.

bild på park

Vision för centrala Tumba

Området runt kommunhuset och skolan kommer att utvecklas. Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 6 december 2016 att utreda planförutsättningarna för framtida bostadsbebyggelse i området.

Den planerade placeringen av en del av de tillfälliga modulbostäderna är intill Prästgårdsvägen i Tumba, norr om Tumba gymnasium. På området ligger idag Tunagården, som är en nedlagd förskola. Fastigheten heter Kantorn 2.

− Vi har valt platsen i Tumba med tanke på att det är kommunens mark, att platsen ger goda förutsättningar för integration i centrala Tumba och att den tidigare förskolebyggnaden behöver rivas, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun.

Botkyrkabyggen handlar upp och förvaltar bostäderna

Nu i december 2016 ska Botkyrkabyggen handla upp en leverantör av modulbostäder för planerad placering i Tumba. När upphandlingen är klar och en leverantör är utvald, kan bygget av modulbostäderna starta. Bostäderna byggs i fabrik och installeras på den anvisade marken med tillfälligt bygglov. Inflyttning sker under sommaren eller hösten 2017. Upphandlingen sker enligt lagen om offentlig upphandling och omfattar 100 bostäder för ensamhushåll. Lägenheterna är cirka 25 kvadratmeter med eget kök.

Bostäderna ska förvaltas av Botkyrkabyggen och ska i första hand hyras ut till nyanlända. Botkyrkabyggen kommer att söka tillfälligt bygglov på fem år. Ansökan för tillfälligt bygglov omfattar grannehörande för närboende med möjlighet att lämna synpunkter.

Möte efter årsskiftet

Närboende och andra intresserade kommer att kallas till informationsmöte i början av 2017. På mötet kommer politiker och tjänstemän från Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen att medverka.

Läs mer

Läs mer om modulbostäder i Botkyrka kommun

Samverkansavtal Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen

Ägardirektiv Botkyrkabyggen 160502

Länk till upphandlingsunderlag hos Botkyrkabyggenlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2017