• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Beslut om försäljning och nya hyresavtal för Tumba vård- och omsorgsboende

Beslut om försäljning och nya hyresavtal för Tumba vård- och omsorgsboende

Botkyrka kommun säljer fastigheten Samariten 1, Tumba vård- och omsorgsboende, till Sterner Stenhus fastigheter AB.

Flygfoto av fastigheten Samariten

Flygbild från 2004 över Samariten 1, Tumba

Det formella beslutet om försäljning och hyresavtal kommer att fattas på tekniska nämndens möte måndagen den 12 december 2016.

Avtalet med den nya ägaren innebär att de ska bygga om lokalerna för vård- omsorgsboendet så att det motsvarar nyproduktionsstandard. När ombyggnaden är helt klar i slutet av 2018 kommer Botkyrka kommun att kunna driva och erbjuda 120 vård- och omsorgplatser. Nuvarande lokaler uppfyller inte lagkraven för denna typ av boende.

Sterner Stenhus fastigheter AB vann upphandlingen av hyresavtal som genomfördes under våren 2016. Tilldelningsbeslutet fattades 20 juni 2016. Under hösten 2016 har arbetet med att genomföra försäljningen pågått. Diskussionerna har handlat om hur det nya omsorgsboendet bör utformas utifrån lagkrav och befintlig byggnad.

− Nu går vi i mål med uppdraget att sälja Samariten som vi fick av kommunfullmäktige 2015, säger Åsa Engwall, förvaltningschef för tekniska förvaltningen. Den nya ägaren Sterner Stenhus fastigheter AB kommer att renovera huset och förse kommunen med anpassade och moderna bostäder för våra äldre medborgare.

När Sterner Stenhus fastigheter AB formellt tillträder fastigheten i början av 2017, startar detaljplaneringen av hur renoveringarna av vård- och omsorgsboendet ska gå till. Totalt blir det 120 omsorgsplatser som fortsatt kommer att drivas av Botkyrka kommun. Det innebär att det är kommunen som skriver hyresavtal med Sterner Stenhus fastigheter AB och de enskilda hyr av kommunen.

Idag har Tumba vård- och omsorgsboenden 154 platser. I ett första steg flyttar cirka 50 av de boende till det nya vård- och omsorgsboendet Riksten Plaza i Riksten friluftsstad med start i januari 2017.

− Vi är förberedda på en period av omflyttningar och ombyggnation på Tumba vård- och omsorgsboende och måna om att det sker med största möjliga hänsyn till de äldre. Vi ser fram emot att få nya fina lägenheter och lokaler för alla som bor och arbetar här, säger Pia Bornevi, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Läs mer

Ärendet till tekniska nämnden 161212

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2017