Upphandlingen av entreprenör för dagvattenparker avbryts

Dagvattenparkerna i Fittja och Alby är ett stort miljöprojekt som ska ge en bättre vattenmiljö i Albysjön och Mälaren. Nu avbryter Botkyrka kommun upphandlingen och projektet startar om.

Upphandlingen av entreprenör som skulle bygga dagvattenparkerna har pågått sedan 2015 och överklagats i flera omgångar. I september 2016 meddelande Förvaltningsrätten att det inte fanns några giltiga anbud, vilket innebär att upphandlingen avbryts och måste göras om.

− Nu gör vi om upphandlingen av dagvattenprojektet, säger Åsa Engwall, förvaltningschef för tekniska förvaltningen. Det viktiga är att vi vill genomföra projektet som planerat, även om det nu blir något försenat.

Ny upphandling kommer att genomföras under våren 2017 och nytt byggstartsdatum är under hösten 2017.

Syftet med projektet är att förbättra vattenkvaliteten i östra Mälaren och säkra vårt dricksvatten för framtiden. Vattnet ska renas i dammar och våtmarker innan det förs tillbaka till Albysjön.

 

Läs mer

Läs mer om projektet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017