• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Stort intresse för att bygga i Botkyrka - vinnaren i tävlingen för Alby koloniområde utsedd

Stort intresse för att bygga i Botkyrka - vinnaren i tävlingen för Alby koloniområde utsedd

Arkitektförslag i form av illustration

Illustrationsbild över området. Illustration: Nyréns Arkitektkontor/SHH Bostad

Av åtta kvalificerade bidrag till markanvisningstävlingen för bostäder vid koloniområdet i Alby vann SHH Bostad. Det vinnande förslaget är omsorgsfullt utfört och väl avvägt när det gäller skala, karaktär och byggnadstyper.

– Det har varit ett stort intresse för den här markanvisningstävlingen, området är attraktivt och många företag är intresserade av att investera i bostadsutveckling i Botkyrka kommun. Vid anbudsöppningen blev vi mycket positivt överraskade över hur goda affärsmöjligheter marknaden ser i Botkyrka i dag, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef Botkyrka kommun.

Kommunen eftersträvar en blandning av olika upplåtelseformer där den minst förekommande upplåtelseformen i stadsdelen ska vara den mest förekommande i tävlingsförslaget, vilket i detta fall innebär fler bostadsrätter och äganderätter i området.

– Detta är fortsättningen i att bygga nya Botkyrka. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder, nya hem, på fyra år och låta Botkyrkastaden växa fram. Denna ambition bygger på att alla ska kunna hitta en bostad som passar dem, i sin egen stadsdel, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Förslaget innebär att bostäderna byggs runt koloniområdet.

– SHH Bostads förslag visar att den nya bebyggelse har en tydlig idé när det gäller relationen mellan bebyggelse och koloniområde. Det är viktigt att odling kan fortsätta att bedrivas på platsen och att koloniområdet integreras i stadsdelen, säger Per-Anders Framgård, utvecklingschef Botkyrka kommun.

Nu startar förberedelser av detaljplaneuppdraget mellan kommunen och SHH Bostad. Byggstart bedöms kunna ske tidigast 2018. Läs mer om markanvisningstävlingen genom att följa länken under "Läs mer".

Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Antonio Ameijenda
mark- och exploateringschef, Botkyrka kommun
telefon 073-421 87 22

Per-Anders Framgård
utvecklingschef, Botkyrka kommun
telefon 0708-891 883

Johannes Svensson
politisk kontakt (S), Botkyrka kommun
telefon 070-187 08 80

Misha Moeremans d’Emaus
vd och koncernchef, SHH Bostad AB
telefon 070-372 12 14

Motiveringen till det vinnande förslaget:

”Ett mycket väl genomarbetat förslag som på ett intressant sätt tar upp intentionerna i stadsbyggnadsidén samtidigt som en ny gestaltning tillförs. Till sin skala och karaktär är förslaget väl avvägt och innehåller en blandning av olika byggnadstyper. Det tar hand om hela området och ger det en ljus och tydlig inramning. Anslutningen till koloniområdet är omsorgfullt gjord med en ny platsbildning som blir den nya entrén till koloniområdet. Antalet odlingslotter blir i stort sett detsamma, eftersom ytterligare odlingslotter har föreslagits. Förslaget är väl genomarbetat ur social, ekologisk och ekonomisk synpunkt. Bidragslämnaren kan visa mycket goda förutsättningar att genomföra projektet. A very fine piece of architecture, helt enkelt!”

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017