Kommunen utvecklar Kassmyra

Botkyrka kommun prövar nu möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget i Kassmyra. Den 14 mars godkände samhällsbyggnadsnämnden ett ramavtal med Ellertsdal Bostäder Holding AB för exploateringen.

Kommunen kommer nu att i samarbete med Ellertsdal Bostäder Holding AB att utreda förutsättningarna för bostadsbebyggelsen. Exploatörens nuvarande förslag till bebyggelse innebär en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

Kassmyra anges som ett utvecklingsområde i kommunens översiktsplan, vilket innebär att kommunen vill planlägga den gamla grustäkten med bostäder och verksamheter. Enligt översiktsplanen ligger den norra delen av den före detta grustäkten tidigast i planeringen.

Flygbild Kassmyra

Området inom markeringen visar planområdet i Kassmyra. Foto: Botkyrka kommun.

Byggstart kommer tidigast att påbörjas hösten 2018. Mer information om bland annat planprocessen kan du följa via länken till höger. En förutsättning för ramavtalet är att det godkänns av kommunfullmäktige i april.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juli 2017