• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Inventering av enskilda avlopp kring Uttran samt Axån, Norrgaån och Iselstabäcken

Inventering av enskilda avlopp kring Uttran samt Axån, Norrgaån och Iselstabäcken

Nu gör vi en inventering av enskilda avloppsanläggningar i närheten av Uttran samt Axån, Norrgaån och Iselstabäcken.

Under januari till juni kommer kommunens miljöenhet att inventera enskilda avloppsanläggningar på fastigheter som ligger i närheten av Uttran, Axån, Norrgaån och Iselstabäcken.

Ett 80-tal fastighetsägare har under vecka 4 fått hem information om inventeringen samt en enkät att fylla i och skicka tillbaka. I ett senare skede har fastighetsägarna fått hem ett bokningsbrev där det framgår vilket datum handläggarna kommer att göra ett platsbesök. Platsbesöken kommer att ske från april till juni 2017.

Syftet med inventeringen är att identifiera enskilda avlopp som idag inte uppfyller gällande krav på rening av avloppsvatten och som inte kommer att få kommunalt vatten eller avlopp inom en överskådlig framtid.

Enskilda avlopp med dålig reningsförmåga riskerar att förorena yt- och grundvatten. De kan utgöra en hälsorisk då orenat avloppsvatten riskerar att hamna i dricksvatten hos dem med enskild dricksvattenbrunn samt bidra till övergödning och algblomning genom utsläpp av näringsämnen, såsom kväve och fosfor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2017