Nytt parkeringsprogram utvecklar framtidens Botkyrka

Bild på cykelparkering

Cyklar har en framträdande plats i det nya parkeringsprogrammet

Den 4 april fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om ett parkeringsprogram för kommunen. Det nya programmet ger riktlinjer för hur kommunen ska hantera parkering av bil och cykel i både bebyggd miljö och vid nybyggnation

Syftet med de nya riktlinjerna är bland annat att stödja utvecklingen mot att skapa en mer attraktiv stadsmiljö, bidra till effektivare markanvändning, uppfylla klimat- och miljömål samt främja gång- cykel- och kollektivtrafik.

– Vi ska bygga 4000 nya bostäder fram till år 2020. Nya bostäder kräver fungerande infrastruktur och för att samtidigt utgå från vår översiktsplan och nå våra uppsatta klimatmål måste vi tänka smart och nytt om bilar och parkeringar, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Parkeringsprogrammet ger tydliga riktlinjer för hur kommunen ska kunna effektivisera markanvändningen för att ha plats med nya bostäder och verksamheter. På sikt ska det nya programmet leda till att mer attraktiva, levande och trygga centrummiljöer kan skapas.

Enligt programmet ska Botkyrka kommun erbjuda flexibla parkeringsnormer vid nybyggnation av bostäder och verksamheter.

– Den flexibla parkeringsnormen baseras på hur det ser ut på en specifik plats och där syftet är att hitta olika lösningar som kan minska behovet av bil. Det kan till exempel vara en bildelningstjänst, marknadsföring av bilfritt boende, cykelpool eller gratis kollektivtrafikkort, säger Anders Öttenius, tf chef gata/park.

Det är i de mest centrala lägena som kommunen vill bygga tätt och markytan är som mest begränsad. Det är också här som de bästa förutsättningarna finns för att gå, cykla och åka kollektivt. Närmare pendeltåg och tunnelbana kommer det därför att ställas högre krav på hur bilparkering planeras, styrs och regleras. Eftersom den zon som ligger närmast tunnelbana och pendeltåg har de bästa förutsättningarna för hållbart resande kommer det att
ställas högre krav på hur bilparkering planeras, styrs och regleras i den zonen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2017