Bostadsutveckling vid koloniområdet i Alby

Vy över promenadstråket i Alby koloniområde

Vy över promenadstråket i Alby koloniområde

Botkyrka kommun prövar nu möjligheten att bygga bostäder vid Alby koloniområde i enlighet med det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen som presenterades tidigare i år.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 maj att godkänna ramavtal med exploatören SHH Bostadsutveckling AB och starta upp detaljplanearbetet, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner ramavtalet den 20 juni.

Snart påbörjar kommunen utredningar för att se om det är möjligt att bygga de cirka 230 bostäder som tävlingsförslaget innefattar. Relationen mellan koloniområdet och den nya bebyggelsen är en viktig fråga i detaljplanearbetet. Koloniområdets kvalitéer ska utvecklas och den nya bebyggelsen ska knyta an till odlingstemat på platsen. De nya bostäderna ska ha möjlighet till egen odling i olika former, bland annat kommer gemensamma växthus att finnas på bostadsgårdarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2017