Samråd om Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar för Tvärförbindelse Södertörn, en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum.

Mellan den 22 maj och 22 juni kan du tycka till om den planerade vägen Tvärförbindelse Södertörn. Nu utreder Trafikverket det bästa läget för vägens sträckning, placering av trafikplatser samt var det nya cykelstråket som ingår i projektet ska ligga.

Läs mer på Trafikverkets sida under relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2017