Samråd Alby Torghus

Från den 28 juni till den 9 augusti 2017 pågår samråd för Alby Torghus . Detaljplanen prövar möjligheten till ett nytt bostadskvarter och ett torg mot Alby centrum. Förslaget omfattar cirka 100 bostäder och ger även plats för verksamheter.

Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2.  Du kan också läsa planhandlingarna och hitta mer information om projektet på webben, se länk under "Relaterade länkar".

Den 3 juli 2017 kl. 18-20 håller vi samrådsmöte för planförslaget i samlingssalen på Albys Hjärta, Albyvägen 7. Då finns det möjlighet att dela med sig av kunskap och synpunkter samt ställa frågor. 
 

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2017