Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Ökad ambition för exploatering i Riksten

Ett nytt ramavtal har tecknats mellan Botkyrka kommun och Riksten Friluftsstad AB, RFAB. Det nya avtalet innebär att exploateringsgraden i Rikstens friluftsstad ska öka med cirka 1000 bostäder - från ungefär 2 500 till 3 500 bostäder.

– Vi ska öka takten i detaljplaneringen genom att bland annat arbeta med färre detaljplaner. Det innebär att vi arbetar med större planområden och fler bostäder per detaljplan. Dessutom har vi en ambition att utöka exploateringsområdet till viss mån västerut längsmed befintlig landningsbana, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun.

En förändring i det nya ramavtalet är att principerna för bebyggelsens utformning och gestaltning ska preciseras i kommande exploateringsavtal. En annan förändring är att parterna gemensamt ska verka för att exploatörerna ska erbjuda kommunen möjlighet att hyra eller förvärva lägenheter med bostadsrätt, för tillfälligt boende och/eller omsorgsboende, till marknadsmässiga villkor.

– Bygget av nya Botkyrka är i full gång. Det känns roligt att kunna tillföra än fler bostäder till populära Riksten. Detta är en del i vårt mål om att på fyra år bygga 4 000 nya bostäder, nya hem, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Det nya ramavtalet godkändes av kommunfullmäktige i somras och kommunen och RFAB har påbörjat arbetet med att upprätta en detaljplan för den sjätte utbyggnadsetappen, de centrala delarna av Riksten.  Den planerar för en tät bostadsbebyggelse med cirka 700 nya bostäder i varierande boendeformer och med möjlighet till lokaler, förskola, skola, friluftsanläggningar och park.

– Vi är väldigt glada och stolta att få bidra till Botkyrka kommuns utveckling av Rikstens friluftsstad. Vi bedriver samhällsbyggnad i full skala och tillsammans med kommunen skapar vi en helt ny stadsdel med varierande boendeformer där människor kan leva och bo, säger Lars Avermalm, projektchef för RFAB.

Arbetet med detaljplanen för etapp 4 pågår också för fullt och ska enligt preliminär tidplan antas under våren 2018. Etapp 4 planerar för cirka 350 nya bostäder vid Hanvedens allé mot Pålamalmsvägen med blandad bebyggelse och en förskola med sex avdelningar.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2017